Skog i Bosebo socken i Gislaveds kommun -23 ha

Välarronderad och virkesrik fastighet i ett samlat skifte med hög andel barrskog. Enligt skogsbruksinventering från december 2018 är totalt virkesförråd 4359 m³sk. med en bonitet på 6,3 m³sk /ha och år. Jakten är fri för köpare. Förutom jordkällare är samtliga byggnader rivna, således inga byggnader.

Fakta

Pris:
2 750 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
GISLAVED ELDSHULT 1:2
Adress
Madhult
Ort
Burseryd
Areal
22.9 ha

Ekonomi

Pris:
2 750 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Torsdag 6 jun
Taxeringsår
2017
Pantbrev
1st om totalt 600 kr

Fastighetsuppgifter

 • Skog

  Skogsinventering upprättad av Olle Linder Skogstjänster i december 2018. Enligt skogsinventeringen uppgår totalt virkesförråd till 4359 m³sk. med ett medeltal på 232 m³sk per hektar. Boniteten uppgår till 6,3 m³sk /ha och år. Skogen fördelar sig på 38% tall, 54% gran, 4% Björk och 4% Asp. Jakten är fri för köpare. Förutom jordkällare är samtliga byggnader rivna, således inga byggnader.

 • Inägomark

  Det finns enligt skogsbruksplanen 0,8 ha inägomark.

 • Jakt

  Jakten är inte upplåten utan är fri för köparen. Fastigheten ingår i Bosebo Älgskötselområde.

 • Arrende/nyttjanderätter

  Inga inskrivna eller ickeinskrivna arrenden eller nyttjanderätter är kända. En kraftledning har dragits över fastigheten.

 • Inteckningar

  En skriftlig inteckning finns om SEK 600, inskriven 1925-0928 Akt nr 25/13. Det skriftliga pantbrevet saknas.

 • Areal

  Fastigheten har en taxerad areal om 22,86 ha med ej fastställd vattenareal. Enligt Skogsinventeringen uppgår landarealen till 23,1 ha och vattenareal till 0,4 ha.

Rättigheter och belastningar

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.
 6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com
 11. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris:
2 750 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
GISLAVED ELDSHULT 1:2
Adress
Madhult
Ort
Burseryd
Areal
22.9 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!