Haratången 58

Gård/tomt i Örby - 2,8 ha

Nu finns möjlighet för dig som vill skapa en egen gård i Haratången öster om Örby. Vackert läge och 2,8 ha med åkrar och hagmarker samt en ladugård. Förhandsbesked finns för nybyggnation av bostadshus med fint söderläge i skogsbrynet med utsikt mot gårdens öppna marker.

 • Ekonomi
  Pris
  475 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 24 maj
 • Byggnader
  Bostadshus

  Äldre bostadshus nära väg 156 som är i rivningsskick. Byggnaden är K-märkt men nuvarande ägare har fått lov att riva huset av Marks kommun. El finns indraget i huset men är frånkopplad sedan några år. Vattenbrunn finns nära ladugården, status på brunnen är okänd. Avlopp saknas.

  Förhandsbesked finns för ett nytt bostadshus strax öster om ladugården, se bifogat dokument. Fiberkabel finns i anslutning till väg 156.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä/mursten med eternittak. Invändiga utrymmen; äldre djurstall, loge, vedförråd. Byggnaden har under senare år använts som lager för sågat virke.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Total areal 2,8 ha enligt lantmäteriet. Utgörs av 2,3 ha åker- och betesmark och 0,5 ha yngre granskog (arealuppmätning på eniro.se).

  Åker- och betesmark

  Utgörs av ca 1,3 ha åkermark (inkl. öppna marken omkring bostadshuset) och ca 1,0 ha betesmark/hagmarksskog. Betesmarkerna har inte betats på många år, åkermarken hålls öppen genom betesputsning. Stödrätter för EU-stöd saknas.

  Skogsmark

  Söder om ladugården finns ett område med yngre granskog på ca 0,5 ha.

  Förhandsbesked nytt bostadshus

  Kommunen har nyligen beviljat förhandsbesked för ett nytt permanentbostadshus på 160 m² i 1 ½ plan. Det nya huset skall ligga ca 40 m öster om ladugården i kanten mellan den öppna marken och skogen. Förhandsbeskedet gäller i 2 år, t.o.m. nov 2022. Se vidare i bifogat dokument.

  Jakt

  Jakträtten är fri för en ny ägare.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nybildad i lantmäteriförrättning. Det finns därför inget nytt taxeringsvärde beslutat ännu.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från väg 41: tag av i trafikplats Skene och kör sedan väg 156 mot Svenljunga. Kör 9 km till Haratången där gården ligger på höger sida vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Servitut: Kraftledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt: Fiberkabel, Haratången Fiberförening

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 24 maj 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
475 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Haratången 1:18
Adress
Haratången 58, Örby
Ort
Örby
Areal
2.8 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!