Skog i Ubbhult - 38 ha

Tillfälle att förvärva tillväxtskog i ett samlat skifte, vackert belägen med strand mot både Lilla och Stora Öresjön i Ubbhult. I huvudsak gallringsskog med virkesförråd på 6.111 m³sk, 93% gran/tall och begränsat lövinslag. Enligt skogsbruksbruksplan är arealen 43,4 ha varav produktiv skog 38,1 ha. Jakt som med uppsägning blir fri för köparen 2023-07-01.

 • Ekonomi
  Pris
  4 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 17 jun

  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Taxerad areal och areal enligt skogsbruksplan

  Areal enligt taxering 2020, är 38,67 ha. Areal enligt skogsbruksplan är 43,4 ha.

  Skog

  Uppgifterna om skogen är hämtade från skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Andreas Jönsson, Skogspartner, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 38,1 ha med ett virkesförråd på 6,111 m³sk. Ett medeltal ligger på 160 m³sk per hektar. Boniteten är 7,6 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (53%), tall (40 %) och löv (7%). Den produktiva skogen består i huvudsak av gallringsskog, G1, 32,3 ha. Röjningsskog, R2 1,1 ha. Föryngringsavverkningsskog S1, 1;4 ha och S3, 3,3 ha.

  Övrig mark

  Fördelning av de 43, 4 ha enligt skogsbruksplanen är på 38,1 ha produktiv skogsmark samt 5,2 ha myr/kärr/mosse och väg 0,1 ha.

  Vägar

  Rätt till väg från väg 974 in på Lilla Öresjövägen (skyltat). Följ vägen in till markområdet genom vägbom till vänster från Lilla Öresjövägen. Fastighetens ägare har rätt till väg genom delägarskap i gemensamhetsanläggingen Kungsbacka Ubbhult GA:3. Genom gemensamhetsföreningen underhålls väg och vändplan. Utdebitering för vägkostnader sker efter respektive fastighets andelstal vid behov. Fastighetens andelstal är 14,6.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar på fastigheten.

  Taxering

  Fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet utan byggnader, taxeringskod 110.

  Jakt

  Jakten är för närvarande upplåten genom skiftligt avtal. Jakträtten upphör 2023-07-01 efter uppsägning. Därefter är jakten fri för köparen.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

  Övrigt

  Fastigheten har delägarskap i samfälligheterna Mark-Sätila S:2 och S:3. Samfälligheternas ändamål är förvaltning av vattenområde och strandområde i sjön Lygnern.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Kungsbacka Ubbhult Ga:3

  Samfällighet

  MARK SÄTILA S:2

  Samfällighet

  MARK SÄTILA S:3

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2021-06-17 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som upprättades i maj 2021 för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
4 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK KÄRRSGÄRDE 2:8
Ort
Ubbhult
Areal
38.7 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!