Sörvilg 1:17, del av

Skog i Fotskäl - 6,7 ha

Skogsskifte i Fotskäl med stor andel gallringsskog på produktiv mark med hög bonitet (9,8). Virkesförråd 1227 m³sk, varav 86 % utgörs av gran. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30.

 • Ekonomi
  Pris
  925 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 23 nov
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 6,7 ha, varav 6,6 ha produktiv skogsmark och 0,1 ha myrimpediment. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Olle Linder Skogstjänster.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 6,6 ha med ett virkesförråd på 1227 m³sk, varav 1114 m³sk är gallringsskog (G1). 0,2 ha utgörs av ungskog. 0,8 ha med 112 m³sk är naturvårdsskog (NO). Bonitet 9,8 m³sk/ha/år och tillväxt 57 m³sk/år. Trädslag; tall 7 %, gran 86 % och björk 7 %. Genomsnittligt virkesförråd 186 m³sk/ha.

  Fastigheten ligger i en sluttning ned från bilvägen. Skogen är nyligen genomröjd, den östra delen (avd 10) är dock i behov av gallring. Bilväg för lastbil med släp finns ca 100 m väster om fastigheten.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30. Både småvilts- och älgjakten ingår i Fotskäl Norras jaktlag på ca 1100 ha samt i Marks Västra viltvårdsområde på ca 3000 ha. En ny ägare kan ansöka om inträde i jaktlaget från 2021-07-01 alternativt fortsätta arrendera ut jakten till jaktlaget.

  Lantmäteriförrättning

  Det utbjudna skiftet omfattar endast del av skogsmarken på fastigheten Sörvilg 1:17. En förutsättning för försäljningen är därför att skiftet kan fastighetsregleras till annan skogsfastighet i närområdet. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmäteriet senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Det är befintliga gränsmarkeringar i terrängen som gäller och begränsar områdets yta. Tillträde kan ske först efter det att fastighetsregleringen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Köparen står för hela lantmäterikostnaden i samband med fastighetsregleringen eftersom det inte utgår någon lagfartskostnad. Kontakta mäklaren för närmare information.

  Taxeringsvärde

  Det finns inget beslutat taxeringsvärde för skiftet eftersom det ingår i en större fastighet.

  Inteckningar

  Fastigheten säljs fri från inteckningar. De inteckningar som finns idag kommer att ligga kvar i den del av Sörvilg 1:17 som behålls av säljarna.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Hultaslätt GA:1 (Hultaslätt-Rygga vägsamfällighetsförening)

  Samfällighet

  Mark Sörvilg S:1, S:4, S:5, S:6 och S:7.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 23 november 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av överenskommelse om fastighetsreglering skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
925 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Sörvilg 1:17, del av
Adress
Sörvilg 1:17, del av, Fotskäl
Areal
6.7 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!