Skog i Sätila - 22 ha

Virkesrik skogsfastighet med mycket bra tillgänglighet till bilväg. Belägen på östra sidan om Lygnern med bördig mark och en bonitet på 9,1 m³sk/ha och år. På fastigheten finns 2 st master som genererar en årlig intäkt om ca 20.000 kr. Jakträtten övergår till köparen den 1/7-21.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 7 dec
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 35 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i juli 2020.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 21,1 ha med ett virkesförråd på 4.897 m³sk. Av det består 606 m³sk av gallringsskog (G1), 342 m³sk av gallringsskog i huggningsklass (G2) och 3.939 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2).

  Trädslagsfördelning; tall 26 %, gran 65 %, löv 3% och ädellöv 5%.

  Boniteten uppgår till 9,1 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 169 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 232 m³sk/ha.

  Skogen är välskött och har mycket god tillgänglighet till bilväg. Drivningsförhållandena är bra med korta skotningsavstånd.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen den 1/7-2021. Marken ingår idag i ett jaktlag om ca 350 ha. Möjlighet kan finnas för köparen att ingå i jaktlaget.

  Arrende Mast

  På fastigheten finns 2 st master. Båda avseende radiokommunikation. Dessa två upplåtelser inbringar en årlig intäkt på ca 20.000 kr. Köparen övertar de rättigheter och skyldigheter som finns gentemot ägaren av masterna.

  Väg

  Fastigheten har del i Torrås vägsamfällighet. Kostnad per år till föreningen varierar något men brukar vara ca 600 kr.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde uppgår enligt taxeringen 2020 till 2.329.000. Varav: 2.329.000 kr fördelas på skog. Typkod: 120.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 22,1 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 21,5 ha.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning av skogen önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Torrås Ga:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Skogsväg

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Samfällighet

  MARK SÄTILA S:2

  Samfällighet

  MARK SÄTILA S:3

  Rättigheter last

  Det finns ett tecknat markupplåtelseavtal avseende fiberledning med Sätila Fiber Ekonomisk Förening.

  Rättigheter last

  Last gällande skogsväg. Till förmån för Mark Torrås 8:1.

  Rättigheter förmån

  Rättighet gällande skogsväg och vändplan. Belastar Mark Torrås 8:1.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK TORRÅS 3:2
Ort
Sätila
Areal
21.5 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!