Tomtmarksområde i Hyssna - 2,3 ha, 5 tomter

Högt beläget i en rogivande miljö ligger detta tomtmarksområde med positivt förhandsbesked för byggnation av fem enbostadshus. Hela området är 2,3 ha men man kan köpa enstaka tomter. Pris från 175.00 kr per tomt. Tillfartsväg från Rv 40, motorvägsavfart Grönkullen. Det höga läget ger möjlighet till utsikt över landskapet och Furutjärnen. Under hela dagen till sena kvällen finns möjlighet till sol. Här kan man skapa sitt drömboende om man vill ha det unika läget med goda möjligheter till naturupplevelser. Med bil finns det bra pendlingsmöjligheter att via Rv 40 nå centrala Göteborg och Borås inom 40 resp. 25 minuter. Området ligger i norra delen av Hyssna inom Marks kommun. Närheten till Bollebygd gör att det mest naturliga blir att man vänder sig till Bollebygd för butiker, restaurang, bank, vårdcentral, apotek, tandläkare mm. Ett flertal åretruntboende och fritidshus finns i området och Hyssna Fiber har anlagt fibernät i närliggande område.

Visningar

  Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris:
1 500 000 kr
Fastighetsbeteckning
Mark Backa 1:3 del av. 5 tomter
Ort
Bollebygd
Areal
2.3 ha
SE STÖRRE KARTA

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning
Mark Backa 1:3 del av. 5 tomter
Typkod
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Vatten
Enskilt vatten
Avlopp
Gemensamhetsanläggning

Tomtbeskrivning

Tomtbeskrivning

Förhandsbeskedet ger möjlighet till avstyckning av 5 tomter. För att ta del av Förhandsbesked, handlingar och kartmaterial så beställ dessa av mäklaren via mejl eller telefon. Området som som säljs ingår idag i en större fastighet. Alternativ 1: Området avstyckas och bildar 5 nya tomter.

Närområdet

Vägbeskrivning

Från Göteborg och Borås, kör väg 40. Tag av vid avfart 81, Grönkullen. Kör mot Hyssna 150 m. Sväng vänster mot Seglora, kör 2,7 km. Håll till höger, kör 850 m. Sväng till höger mot Lyckeryd, kör 2,8 km. Håll till höger, kör 270 m. Sväng till höger, kör 200 m.

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har andel i väg: Mark Bugared GA:1. Denna väg går i nordlig riktning från fastighetens södra del.
 • Rättigheter last

  Last: Avtalsservitut gällande väg, vändplats, skogsväg Rättigheten är till förmån för: Mark Hyssna-Bua 2:7 Rättigheten belastar: Mark Backa 1:3 Avtalsservitut gällande väg, vändplats, skogsväg Rättigheten är till förmån för: Mark Brodal 1:4 Rättigheten belastar: Mark Backa 1:3. Vid lantmäteriförrättning fördelar lantmätare servituten utifrån de nya fastigheternas behov.
 • Rättigheter förmån

  Förmån: Avtalsservitut gällande utfartsväg Rättigheten är till förmån för: Mark Backa 1:3 Rättigheten belastar: Mark Hyssna-Bua 2:7 Avtalsservitut gällande utfartsväg, skogsväg Rättigheten är till förmån för: Mark Backa 1:3 Rättigheten belastar: Mark Brodal 1:4 Vid lantmäteriförrättning fördelar lantmätare servituten utifrån de nya fastigheternas behov.
 • Gemensamhetsanläggning

  Förhandsbeskedet villkoras med att en gemensamhetsanläggning för avlopp skall bildas.

Övrigt

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2017 till 2,3 ha varav 0,9 ha är gallringsskog och 1,4 ha planterad kalmark. Områdets virkesförråd är på totalt ca 175 m³sk, Trädslagsfördelning: tall 7%, gran 56%, asp 9% och björk 28% . Boniteten är beräknad till 8,2 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Fastigheten förutsätts att kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

Visningar

  Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris:
1 500 000 kr
Fastighetsbeteckning
Mark Backa 1:3 del av. 5 tomter
Ort
Bollebygd
Areal
2.3 ha

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!