Skog i Örby - 31 ha

Mycket välskött skogsfastighet med stor andel ungskog, god bonitet och hög värdetillväxt. Marken är lättåtkomlig med bra skogsbilvägar. Total virkesvolym 2.150 m³sk. Jakten är inte upplåten. Inga byggnader.

Fakta

Pris:
1 900 000 kr
Fastighetsbeteckning
MARK FALGHULT 1:6
Adress
Falghult 1:6
Ort
Örby
Areal
31.7 ha
57.44990967493117,12.766525972678442 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
1 900 000 kr
Sista buddag
Måndag 29 okt
Taxeringsår
2017
Pantbrev
2st om totalt 1 200 000 kr

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 31,7 ha fördelat på produktiv skogsmark 29,5 ha, impediment 1,7 ha och övrig mark 0,5 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 30,95 ha.

 • Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för år 2017 uppgår till totalt 674.000 kr därav skogsvärde 665.000 kronor och impediment 9.000 kronor.

 • Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Söne Skogsbyrå år 2013 och reviderad 2018 till 29,5 ha med ett virkesförråd på totalt ca 2.150 m³sk, varav 370 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 1.070 m³sk gallringsskog (G1- och G2) och ca 300 m³sk är avsatt till naturvård (NS och NO). 20,9 ha består av röjningsskog (R1 och R2). Trädslagsfördelning: tall 19%, gran 75% och björk 6%. Boniteten är beräknad till 9,6 m³sk/ha/år. Medelvolym 73 m³sk/ha. Beräknad årlig tillväxt 6,6% under planperioden. Skogen är fördelad på ett större skifte (30,3 ha) och ett mindre (1,4 ha). Det större skiftet är lättåtkomligt med bra skogsbilvägar och korta drivningsavstånd. Skogen är mycket välskött med god bonitet och hög värdetillväxt. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

 • Jakt

  Jakten är inte upplåten. Älgjakten bedrivs f.n. i Backens jaktlag omfattande ca 1.850 ha.

 • Vägsamfällighet

  Fastigheten har del i Uddared-Falghult vägsamfällighet. Årlig utdebitering f.n. 1.200 kr exkl moms.

 • Samfälld väg

  Vägen som går genom skogsskiftet är i till största delen samfälld, beteckning Falghult S:2.

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Vägbeskrivning

  Kör vägen mellan Örby och Öxabäck. Tag av mot Falghult 2. Efter ca 2 km tag vänster vid vår skylt.

 • Tillträde

  Tillträde efter överenskommelse.

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström/elektrisk kommunikation till förmån för Vattenfall eldistribution AB

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris:
1 900 000 kr
Fastighetsbeteckning
MARK FALGHULT 1:6
Adress
Falghult 1:6
Ort
Örby
Areal
31.7 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!