Skog i Björketorp - 89 ha

Produktiv skogsfastighet i ett skifte med stor andel gallringsskog och ungskog med hög värdetillväxt. Bonitet 9,3 m³sk/ha o år. Till största delen ligger fastigheten i en sydsluttning med rörligt markvatten. Skogsbilväg fram till fastigheten. Total virkesvolym 17.250 m³sk varav 10.340 m³sk utgörs av gallringsskog, G1-skog och 4.870 m³sk S1-skog.

Fakta

Pris:
9 800 000 kr
Fastighetsbeteckning
MARK HULATORP 3:2
Adress
Hulatorp Skattegården
Ort
519 94 Björketorp
Areal
88.8 ha
57.448813739727996,12.554282586724526 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
9 800 000 kr
Sista buddag
Måndag 26 nov
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 89,6 ha fördelat på produktiv skogsmark 88,6 ha, impediment 0,4 ha, betesmark 0,5 ha och väg 0,1 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 88, 75 ha.

 • Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan 2018 till 88,6 ha produktiv skogsmark, varav 44 ha är gallringsskog. Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 17.250 m³sk varav ca 10.340 m³sk är gallringsskog, G1 och 4.870 m³sk är slutavverkningsskog, S1. Trädslagsfördelning: tall 9%, gran 82% och löv 9 %. Boniteten är beräknad till 9,3 m³sk/ha o år. Årlig tillväxt under planperioden är 664 m³sk/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad 2013 och uppdaterad med tillväxtberäkning 2018.

 • Taxeringsvärde

  Fastigheten är nybildad och har ännu inget fastställt taxeringsvärde.

 • Jakt

  Jakten är muntligen upplåten innevarande jaktår, t o m 2019 06 30. Därefter önskar säljaren någon form av delad jakträtt med ny ägare i 5 år.

 • Inteckningar

  Fastigheten säljs fri från inteckningar. Idag är fastigheten samintecknad med två andra fastigheter, men vid tillträdet skall den vara fri från inteckningar.

 • Fornlämning

  Består främst av stensättning, stenröse, husgrund och torpruin. Mer information kan man finna på, www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

Rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20170421)
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Vatten - Se beskrivning
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda vägen a för utfart. - Väg
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20170421)
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda vägen b för utfart. - Väg
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20170421)
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för skogstransporter. - Väg
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för skogstransporter. - Väg
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris:
9 800 000 kr
Fastighetsbeteckning
MARK HULATORP 3:2
Adress
Hulatorp Skattegården
Ort
519 94 Björketorp
Areal
88.8 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!