Skogsfastighet i Öxabäck - 39 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet med mycket bra tillgänglighet och ett vackert läge vid Älgsjön mellan Öxabäck och Överlida. Fastigheten har ett virkesförråd på ca 5.200 m³sk på dess 38 ha produktiva skogsmark. Jakträtt som övergår till köparen.

Fakta

Pris:
3 200 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Mark Lilla Farsnäs 1:5
Adress
Mark Lilla Farsnäs 1:5
Ort
Öxabäck
Areal
39.2 ha

Ekonomi

Pris:
3 200 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Tisdag 23 apr
Pantbrev
2st om totalt 1 350 000 kr

Fastighetsuppgifter

 • Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Skogspartner i mars 2019.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 38 ha med ett virkesförråd på 5.191 m³sk. Av det består 3.142 m³sk slutavverkningsbar skog (S2) och 1.705 m³sk är gallringsskog (G1 och G2). 16,4 ha utgörs av skog i huggningsklasserna R1 och R2.

  Trädslagsfördelning; tall 45 %, gran 43 %, löv 12 %.

  Boniteten uppgår till 7,8 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 142 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd är 137 m³sk/ha.

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheten är upplåten med nyttjanderätt som upphör den 30 juni 2019. Därefter är jakten tillgänglig för köparen.

 • Areal

  Angiven areal mark enligt skogsbruksplanen är 39,2 ha och enligt fastighetsregistret är fastighetens markareal angiven till totalt 36,04 ha.

 • Taxeringsvärde

  Fastigheten Lilla Farsnäs 1:5 har vid taxeringen 2017 åsatts följande taxeringsvärde: Totalt 1.822.000 kr, varav skog 1.800.000, impediment 8.000 och betesmark 14.000 kr. Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd.

  På fastigheten finns även en industrienhet övrig byggnad f. radiokommunikation som ägs av 3G Infrastructure Services Aktiebolag och har ett taxeringsvärde på 98.000 kr.

 • Mast f. radiokommunikation

  På fastigheten finns en mast för radiokommunikation mm. Masten ägs av 3G Infrastructure Services Aktiebolag.

 • Stuga

  På udden i avdelning 4 finns en äldre stuga. Stugan är troligen uppförd under 1940 talet och saknar el och vatten. Stugan övertas i befintligt skick och någon städning kommer inte ske.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter med hjälp av lämnade uppgifter. Önskas visning så kontakta mäklaren för att boka tid.

Rättigheter och belastningar

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
 11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
3 200 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Mark Lilla Farsnäs 1:5
Adress
Mark Lilla Farsnäs 1:5
Ort
Öxabäck
Areal
39.2 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!