Skogsfastighet i Örby - 96 ha med hög värdetillväxt

Skogsfastighet söder om Örby - 96 ha, med stor andel mycket produktiv skog. Bra arrondering och hög värdetillväxt. God tillgänglighet med bra skogsbilvägar med vändplatser.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Mark Segarsås 1:1
Adress
Segarsås 1:1
Areal
96.3 ha

SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
Anbud
Sista anbudsdag
Måndag 7 maj
Taxeringsår
2017
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad december 2017 till 85,3 ha med ett virkesförråd på totalt ca 16.500 m³sk, varav ca 5.800 m³sk är gallringsskog och ca 9.100 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 17%, gran 79%, björk 3% och ek 1%. Boniteten är beräknad till 8,6 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 652 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

 • Åker- och betesmark

  Ca 1,4 ha är åker- och betesmark.

 • Jakt

  Jakten är utarrenderad till 2034-06-30. Älgjakten ingår i Backens Jaktlag.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna på fastigheten.

 • Vägar

  Fastigheten har del i Uddared - Falghult Vägsamfällighet.

 • Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljarna och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Vägbeskrivning

  Från Örby Idrottsplats kör ca 6 km mot Öxabäck. Tag vänster vid "Falghult 2", därefter ca 1 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

Rättigheter och belastningar

Ledningsrätt Kraftledning , lantmäteriförrättning avslutad 2018-03-20, ersätter tidigare inskrivet avtalsservitut Kraftledning. I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Rätt att använda väg för Glumse 1:5.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda väg för Segarsås 1:5.
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda väg för Segarsås 1:4.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt OMRÅDE
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt JAKT
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skog och jordbruksmark.

 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

 8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

 10. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Mark Segarsås 1:1
Adress
Segarsås 1:1
Areal
96.3 ha

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!