Vågerse 2:4

Skog och aktiv grustäkt i Vågerse - 31 ha

Här finns nu en fantastisk möjlighet till att kombinera aktivt skogsbruk tillsammans med avkastning från grusbrytning. Vågerse 2:4 är belägen mellan Fotskäl och Förlanda och är uppdelad i två närliggande skiften. Skogsmarken består av 22 ha produktiv skogsmark. Skogen är mycket välskött och växer på bördiga marker med hög bonitet. Totalt virkesförråd är 6.200 m³sk varav 2.900 m³sk består av S1 och S2 - skog. Jakten tillfaller ny ägare. Grustäkten består idag av 8 ha och nuvarande täkttillstånd sträcker sig till 30 juni 2026. Ansökan om nytt täkttillstånd är inledd.

 • Ekonomi
  Pris
  4 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 10 apr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 30,8 ha. Varav 22,3 ha är produktiv skogsmark. Ca 8 ha utgörs av en aktiv grustäkt. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 29,18 ha.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 22,3 ha med ett totalt virkesförråd på 6.266 m³sk (ink ett års tillväxt) varav 2.936 m³sk består av S1 och S2-skog, 2.670 m³sk av gallringsskog (G1) och 2,0 ha av ungskog (R2).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten är; gran 87 %, 7% tall, 5 % ek och 1 av löv.

  Hög bonitet som uppgår till 11,5m³sk/ha och år.

  Skogsmarken består av två skiften och har ett bra vägnät.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder , Olle Linder Skogstjänster december 2021.

  Grustäkt

  På fastigheten finns en i dag aktiv grustäkt som utgör 7,9 ha av arealen enligt skogsbruksplanen. Marken är utarrenderad till Bröderna Johanssons Sandförsäljning AB via ett arrendeavtal som gäller elva år från och med 1 juni 2016. Aktiebolaget äger även täkttillståndet (se bifogat dokument), vilket sträcker sig till 30 juni 2026. Bröderna Johanssons Sandförsäljning är enligt uppgift i processen att söka nytt täkttillstånd för ytterligare en period. Kontakta mäklaren för mer information gällande arrendeavtalet, årliga intäkter samt övriga frågor om marken.

  På en del av grustäkten finns idag en crossbana anlagd. Banan drivs genom ett årligt muntligt avtal med Kungsbacka MA, klubben är införstådd att fastigheten skall byta ägare. Inget arrende utgår.

  Jakt

  Jakten tillfaller ny ägare.

  Taxeringsuppgifter

  Taxeringsvärde enhet 120 - Obebyggd lantbruksenhet: 2.461.000 kr fördelar sig på skogsmark 2.430.000 och 31.000 på skogsimpediment Taxerings år 2023. Taxeringsvärde enhet 610 - Industrienhet obebyggd täktmark 652.000 kr. Fastighetsskatt/avgift gällande täktmarken är 3.260 kr/år

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse. Vid besök på fastigheten vidtag försiktighet vid kanterna kring grustäkten, då det där kan vara branta partier och svår terräng.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Vågerse, Täkttillstånd (Beslutsdatum: 20160629, Registreringsdatum: 20220104)

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Samfällighet

  MARK VÅGERSE S:6

  Samfällighet

  MARK VÅGERSE S:7

  Samfällighet

  MARK VÅGERSE S:1

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt GRUSTÄKT MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt Kommunikationsledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com Bud skall vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2023-04-10.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
4 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK VÅGERSE 2:4
Adress
Vågerse 2:4, Vågerse
Areal
30.8 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!