Skog i Dannike - 25 ha

Skog i ett sammanhängande skifte om 25,9 ha enligt Skogsbruksplanen. Virkesvolym på 2.773 m³sk. och en bonitet på 7 m³sk. /ha och år. Huvudsakligen gran (77%), Tall(17%) och övrigt löv (6%) Jakten är fri för köpare från 1 juli 2019. Inga byggnader.

Fakta

Pris:
2 000 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
BORÅS LERGERED 2:5 (del av)
Adress
Mellangården 5
Ort
Dannike
Areal
25.0 ha

Ekonomi

Pris:
2 000 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Måndag 10 dec
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Fastighetsreglering och Areal

  Skogsfastighet i ett sammanhångande skifte. Fastighetsreglering pågår och markområdet som är utmärkt med rött på fastighetskartan säljs som fristående fastighet eller genom fastighetsreglering till ägare av annan skogsfastighet i Borås kommun. Angiven areal kan inte angives exakt innan Lantmäteriet slutfört sitt uppdrag med reglering.

 • Skog

  Skogsbruksplan uppdaterad för markområdet, av Jenny Morgansson på Skogsstyrelsen i september 2018. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 23,6 ha, Myr, kärr, mosse till 1,5 ha, Inäga/åker till 0,5 ha och övrigt 0,3 ha. Sammantaget uppgår Landarealen till 25,9 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till 2.773 m³sk, vilket motsvarar 117 m³sk/ha. Tillväxten för första växtsäsongen är beräknad till 146 m³sk/år. Boniteten har bedömts till 7 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är 77 % gran, 17 % tall , 4 % Björk och 2 % Löv.

  Fastigheten består av ett skifte. På fastigheten finns goda vägar med tillgång till upplagsplats.

 • Jakt

  Jakten är fri för ny ägare från den 30 juni 2019.

 • Fiske

  Med fastigheten följer rätt till fiske i Ramsjön.

 • Taxeringsvärden

  Taxeringsvärde saknas.

 • Inteckningar

  Inteckningar saknas.

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl. Fastighetsreglering pågår och markområdet som är utmärkt på fastighetskartan säljs endera som fristående fastighet eller genom fastighetsreglering till ägare av annan lämplig skogsfastighet i Borås kommun .

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som mark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av avtal skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com
 11. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris:
2 000 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
BORÅS LERGERED 2:5 (del av)
Adress
Mellangården 5
Ort
Dannike
Areal
25.0 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!