Navstocka 109

Gård i Gällstad - 19 ha

Vackert belägen gård med samlat gårdscentra och omgivande åker- och betesmark. Ladugård med djurstall och traditionella uthus. Skog med stor andel gallringsskog, hög tillväxt och god bonitet. Bostadshus med renoveringsbehov.

 • Ekonomi
  Pris
  2 450 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 11 okt

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  900 kr
  Sophämtning
  1 100 kr
  Sotning
  1 500 kr

  Fastighetsavgift

  5 003 kr
  Totalt
  8 503 kr

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  520 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  2 038 000 kr
  Pantbrev
  4st inteckningar på totalt 25 900 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadsbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet i 2- plan. Timmerstomme. Väggbeklädnad med träpanel och takbeklädnad av betongpannor. Boyta (enl fastighetstaxeringen) 87 m² och biyta 18 m². Kopplade två glasfönster. Grävd vattenbrunn. Avlopp via äldre trekammarbrunn med filtrering, som måste förnyas, Förbud mot att släppa ut spillvatten från WC och BDT. Uppvärmning via vattenburet system och vedeldad kökspanna. Huset har ej varit bebott det senaste året. Första våning Entré med ingång till mindre hall. Toalett med handfat, wc och badkar.
  Kök med kökspanna, äldre skåpsinredning i trä, diskbänk och tvättmaskin. Stort ljust vardagsrum med trägolv. Badrum innehållande WC , handfat och badkar. Sovrum/kontor. Finingång med hall och trappa upp till andra våning.

  Andra våning Möblerbar hall. Tre sovrum. Fyra garderober med snedtak.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med träfasad och tak belagt med takplattor. Djurstall med äldre inredning. Mjölkrum med vattenpump som är urkopplad i förebyggande syfte för att undvika sönderfrysning. Logdel med genomkörning och ränne med släphiss. Gödselplatta med tak. Ladugården ger många möjligheter för den som är kreativ.

  Vagnbod

  Byggnad i trä med tak belagt med takpannor. Byggnaden ger plats för maskinförvaring bilgarage, vedbod mm. Denna byggnad tillsammans med ladugården ger en fin inramning av framfartsvägen.

  Brygghus

  Uppförd med trästomme och fasad av trä. Tak belagt med plåt. I byggnaden har det bl. a varit hönshus och tvättstuga.

  Jordkällare

  I skogskanten ligger en jordkällare. Nödvändig för den som vill odla egen potatis och rotfrukter.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 19,2 ha, varav 10,2 ha produktiv skogsmark, 0,7 ha myrimpediment, 7,7 ha åker- och betesmark, 0,3 ha väg/kraftledning och 0,3 ha annat. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 18,4 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 av Olle Linder Skogstjänster. Se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 10,2 ha med ett virkesförråd på 1.617 m³sk, varav 1.246 m³sk, är gallringsskog (G1).

  Trädslagsfördelning; tall 14 %, gran 74 % och löv 12 %. Bonitet 9,6 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt första växtsäsongen 77 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 159 m³sk/ha.

  Åker och betesmark

  Totalt 7,7 ha med åker- och betesmark, till stor del väl samlad kring gårdscentrum. Större delen av marken används idag till betesmark. På ett utskifte finns ett mindre område som inte varit brukad under de senaste åren. Marken är idag utarrenderad som ett sidoarrende t.o.m 2023-05-01.

  Jordbruksarrende

  Jordbruksarrendet är uppsagt för avflyttning fr.o.m 2023-05-01. Stängslen är arrendatorns egendom och kommer att tas bort senast 2023-05-01. Alternativt ifall arrendatorn får fortsätta arrendera så får de sitta kvar.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet 2020 uppgår till totalt 2.038.000 kr fördelat på tomt 180.000 kr, bostad 487.000 kr, ekonomibyggnad 33.000 kr, skog 1.172.000 kr, skogsimpediment 3.000 kr, åkermark 140.000 kr och betesmark 23.000 kr.

  Jakt

  Jakten övergår till ny ägare på tillträdesdagen. Älgjakten ingår idag i ett större jaktområde.

  Fornlämning

  Det finns två registrerade fornlämningar på fastigheten: L1964:5410 och L1964:5411

  Servitut väg, last.

  Fastigheten Ulricehamn Säm 2:10 har rätt till utfartsväg över fastigheten.

  Tillträde

  Tillträde kan ske omgående men dock tidigast då bouppteckningen från dödsboet är registrerad.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Städning och röjning

  Ytterligare städning och röjning av byggnader och mark kommer inte göras.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut. Fastigheten Ulricehamn Säm 2:10 har rätt till utfartsväg över fastigheten.

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
2 450 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN NAVSTOCKA 1:2
Adress
Navstocka 109
Ort
Gällstad
Areal
18.4 ha
Boarea
87 m2
Driftskostnad
8 503 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!