Öresjöbacke 72

Skog i Töllsjö - 28 ha

Skogsfastighet med höga naturvärden och enskilt läge, där 23 ha av totala marken är bundet av Naturvårdsavtal tecknat år 2007 på 50 år. Jakten är fri för köparen . Körbar skogsväg fram till tomtgränsen med den röda torpstugan och en kallmurad jordkällare.

 • Ekonomi
  Pris
  850 000 kr (Högstbjudande)
  Sista anbudsdag
  Söndag 1 nov

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  219 000 kr
 • Byggnader
  Torpbyggnad

  Bostadshus Byggnad i 1 1/2 plan med fasad i trä. Elen har kopplats ifrån fastigheten. Det finns grävd brunn på tomten men inget avlopp. Äldre fönster. Bostaden har inte varitt bebodd på mycket länge.

  Byggnaden är inredd på första plan här finns litet sovrum"kammare". Kök med vedspis. Stort ljust rum med fönster i tre vädersträck och med kakelugn. Entré med glasveranda i mycket dåligt skick.

  Uthus
  Jordkällare

  Kallmurad

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Taxerad areal för de båda fastigheterna är 27, 96 ha och areal enligt skogsbruksinventeringen uppgår till 28, 1 ha.

  Skog

  Uppgifterna är hämtade från skogsinventering upprättad i augusti 2020 av Olle Linder Skogstjänster, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 28,1 ha med ett virkesförråd på 3941 m³sk. och ett medeltal på 184 m³sk per hektar. Boniteten är 4,7 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (43%), tall (39 %) och björk (12%) samt asp 6 %.

  Öppen mark/tomtmark

  I en glänta runt det gamla torpet och uthuset är marken inte skogsbevuxen. Området omfattas inte heller av naturvårdsavtalet, utan här har ägaren frihet att fortsätta underhålla en öppen yta kring byggnaderna.

  Jakt

  Jakten är fri för köparen vid tillträdet.

  Naturvårdsavtal

  Fastigheterna är delvis uppbundna av ett Naturvårdsavtal som tecknades på 50 år för ett område om ca 23 ha, år 2007. Kvarvarande avtalstid är i år 37 år. Kartan som är bilagd Naturvårdsavtalet liksom Skogsinventeringens kartor visar vilken del av de båda fastigheterna som avtalet avser.

  Inteckningar

  Det saknas inteckningar på fastigheterna.

  Typkod

  Typkod 113 Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad där byggnadsvärdet understigher 50 000 kr

  Taxeringsvärde

  Fastigheternas taxeringsvärden för 2020 är totalt 219 000 kr fördelat på: 19.000 kr för skog, impediment 22 000 kr och tomtmark 178 000 kr

  Övriga inskrivna belastningar och nyttjanderätt

  Avtalsservitut - utfartsväg Avtalsservitut - elledning Avtalsservitut - kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden ska ha kommit mäklaren tillhanda senast den 2 november kl 23:00 på bifogad budblankett genom post eller mejl. (Glöm inte att be om besked från mäklaren att ditt bud kommit fram).

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Godkänt kontrakt av överförmyndare/överförmyndarnämnd krävs för att fastighesöverlåtelse ska kunna ske.

  9. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  10. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  11. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  12. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  13. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
850 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
BOLLEBYGD FAGERHULT 2:7 och TÖLLSJÖ -SLÄTTHULT 1:15
Adress
Öresjöbacke 72, Töllsjö
Ort
Töllsjö
Areal
28.0 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!