Skogsbyran

Mårtenstorp Övergården 1

Skogsgård i Svenljunga - 110 ha

Nu finns det tillfälle att förvärva Mårtenstorp Övergården 1. Gården omfattar totalt 110 ha varav 83,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 15.079 m³sk samt 21,5 ha åker och betesmark. Fastigheten är belägen strax utanför Svenljunga med lång strand mot Ätran som ger möjlighet till kräftfiske. Bostadshus i bra skick med äldre interiör. Ladugård med hästboxar och goda förvaringsutrymmen. Skogen har bra tillgänglighet och drivningsförhållanden. Jakträtt som övergår till köparen. Möjlighet finns för köparen att köpa ytterligare 25 ha mark i anslutning till gården.

 • Ekonomi
  Pris
  11 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 23 sep

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  12 000 kr
  Vatten/avlopp
  806 kr
  Sophämtning
  2 575 kr
  Väg
  1 000 kr

  Försäkring avseende hela gården

  10 450 kr

  Underhåll

  5 000 kr
  Totalt
  31 831 kr
  Pantbrev
  7st inteckningar på totalt 144 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshuset är uppfört med en stomme av timmer. Under ca 1/2 huset är det en råkällare med pannrum, förråd och matkällare. Resterande del har torpargrund. År 1985 tilläggsisolerades byggnaden och försågs samtidigt med ny träfasad. 2-glasfönster. Taket är belagt med betongpannor. Uppvärmning av huset sker via en IVT jordvärmepump från 2013. Samma år anlades ett nytt avlopp bestående av trekammarbrunn med infiltration. Grävd vattenbrunn som förser hela gården. Fiber finns indraget via Fiber i Ullasjö Ekonomisk Förening. Köparen övertar säljarens andelar och åtaganden i föreningen i samband med köp av fastigheten.

  Entréplan rymmer ett stort och lantligt kök med ljus köksinredning. Badrum med våtrumsmatta på golvet. Wc, tvättställ, dusch, tvättmaskin och torktumlare. Köksfarstu med trapp ner till källaren. Finingång med plats för ytterkläder och trappa till övervåningen. Allrum med en vacker kakelugn (ej godkänd). Matsal med plats för matsalsmöbler. Kontor/sovrum med genomgång från köket till matsalen.

  Övervåningen rymmer 2 sovrum. Intill det ena finns ett mindre kontor/klädkammare. Hall ovanför trappan. Toalett med wc och tvättställ. Äldre kök med kvarvarande köksinredning. Förvaringsutrymmen i kattvindar och förråd.

  Ladugård

  Stor ladugårdsbyggnad med stomme av sten och trä. Taket är belagt med plåt. Byggnadens framsida försågs med ny takplåt år 2005. Fasad av trä och sten. Den undre delen av byggnaden rymmer en äldre fähusdel, stall med 4 boxar för hästar (takhöjden i stallet är ca 2 m), garage för en bil samt förrådsutrymmen. Ovanpå är det ett stort ränne/loge med körbrygga från gårdsplan. Gjutet valv på större delen av byggnaden. På baksidan finns en utbyggnad som rymmer hönshus samt en äldre gödselplatta.

  Såghus

  Byggnad med stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Tidigare har det funnits ett sågverk i byggnaden. Idag används den endast som förrådsbyggnad.

  Förrådsbyggnad

  Förrådshus som används som vedbod och förvaringsutrymme. Stomme och fasad av trä. Tak av plåt.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Lars A på Skogsguiden Sverige AB under januari 2019. Efter planens uppraättande och fältinventering har ett antal vindfällen och barkborreträd avverkats samt att 2019 års tillväxt har räknats fram.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 83,6 ha med ett virkesförråd på 15.079 m³sk. Av den volymen består ca 10.800 m³sk av slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 2.900 m³skär gallringsskog (G1 och G2).

  Trädslagsfördelning; tall 38 %, gran 48 %, björk 12 % och övrigt löv 2%.

  Boniteten uppgår till 7,1 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 424 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 180 m³sk/ha.

  Fastigheterna har en god arrondering och ett bra vägnät, vilket förbättrar drivning av virke vid avverkningar. Se mer information i bifogad skogsbruksplan.

  Åker och betesmark

  Jordbruksmarken är upplåten och marken blir tillgänglig för köparen den 1 januari 2020. Det ingår inga stödrätter.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Ägarna har själva jagat på fastigheten. Marken är registrerad i Ullasjö älgskötselområde.

  Väg

  På fastigheten finns en skogsbilväg som ger god tillgänglighet till större delen av marken. Möjlighet finns att ta grus för husbehov i en grushåla belägen på fastigheten.

  Taxeringsvärde

  Fastigheterna Svenljunga Mårtenstorp 7:1 och 2:22 är samtaxerade och har ett gemensamt taxeringsvärde enligt följande. Totalt 6.701.000 kr, varav Skog 5.578.000 kr, Impediment 19.000 kr, Betesmark 36.000 kr, Ekonomibyggnad 47.000 kr, Tomtmark 137.000 kr och Bostadsbyggnad 522.000 kr. Typkod 120.

  Arealer

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheternas areal till 110,7 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på de båda fastigheterna 108,9 ha.

  Försäljning av intilliggande mark.

  Utöver fastigheterna Mårtenstorp 7:1 och 2:22 finns det för köparen möjlighet att köpa till Mårtenstorp 3:15 och 3:16. Dessa två fastigheter ligger i direkt anslutning till 7:1 och 2:22 och säljs separat då det inte är samma ägarförhållande. För mer information och skogsbruksplan på 3:15 och 3:16 se separat beskrivning eller var snäll och kontakta mäklaren för frågor.

  Inteckningar

  Det finns totalt 7 inteckningar i de båda fastigheterna. Totalt belopp om 144.000 kr. Pantbrev 67/3560 gällande i 7:1 samt 67/3562 gällande i 2:22 är förkomna och ansökan om dödande av inteckningarna enligt 20 § lagen(2011:900) om dödande av förkommen handling har skickats till lantmäteriets fastighetsinskrivning. Inteckningarna kommer inte vara dödad vid tillträdet av fastigheten och köparen övertar ansvaret för att slutföra dödningen, inklusive de kostnader som kan uppkomma i samband med detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022). Finns belägen på Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation. Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström. Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning,nätstation. Belastar Mårtenstorp 7:1.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut avseende kraftledning. Belastar Mårtenstorp 2:22.

  Rättigheter last

  Servitut avseende Tele. Belastar Mårtenstorp 2:22.

  Planer och bestämmelser

  Grundvattenskydd. Beslut 2007-05-14. Belastar Mårtenstorp 2:22.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
11 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA MÅRTENSTORP 7:1 och 2:22
Adress
Mårtenstorp Övergården 1
Ort
Svenljunga
Areal
110.7 ha
Boarea
145 m2
Driftskostnad
31 831 kr

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Dokument & Länkar

  Karta

  Intresseanmälan för

  Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

  Tack för ditt meddelande!