Redslared Hyrsås Smeddala 1

Skog i Redslared - 20,4 ha

Fastigheten Svenljunga Guttorp 2:5 utbjudes till försäljning. Välarronderad skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet. Belägen mellan Svenljunga och Örby. Virkesförrådet uppgår till 2.436 m³sk, varav 1.437 m³sk utgörs av gallringsskog (G1). Värdetillväxten kommer under planperioden att vara god. Nuvarande tillväxt på virkesförrådet uppgår till 4,5%. På fastigheten finns en mycket charmig torpstuga som påminner om svunna tider.

 • Ekonomi
  Pris
  1 950 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 okt
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 61 300 kr
 • Byggnader
  Torpstuga

  Äldre torpstuga med timmerstomme. Tak av plåt. Kopplade 2-glasfönster. Stugan rymmer 2 rum varav ett gammalt kök med vedspis samt ett allrum med en öppen spis. Skorstenarna er ej kontrollerade. Vindsutrymme. Jordkällare under del av huset. Mycket enkel standard utan el och vatten.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder i augusti 2021.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 16,9 ha med ett virkesförråd på 2.463 m³sk. Av det består 1.437 m³sk av gallringsskog (G1), 3,8 ha utgörs av skog i huggningsklasserna R1 och R2 och 1,9 ha med ett virkesförråd om 247 m³sk består av S3-skog. Det finns även 3,4 ha skogsmark med målklassen NO som innehåller en virkesvolym om 706 m³sk.

  Trädslagsfördelning; gran 71 %, tall 19 %, björk 7 % och asp 3 %.

  Boniteten uppgår till 7,4 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 112 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd är 146 m³sk/ha.

  Se mer info om skogen i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Marken är registrerad i Svenljunga Västra Älgskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde uppgår enligt taxeringen 2020 till 1.071.000. Varav: 955.000 kr fördelas på skog, 9.000 kr på impediment och 107.000 kr på småhusmark. Typkod 110 - Lantbruksenhet obebyggd.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 20,4 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 19,59 ha.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen följande registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten. - L1964:437 Stensättning. Form: rund, Konstruktion: stenfylld.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
1 950 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA GUTTORP 2:5
Adress
Redslared Hyrsås Smeddala 1, Redslared
Ort
Svenljunga
Areal
20.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list