Skog i Månstad - 63 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel gallringsskog och ungskog med ovanligt hög värdetillväxt. Bonitet 8,9. Lättillgänglig och med väl utbyggt vägnät. Total virkesvolym 7.730 m³sk varav 5.870 m³sk utgörs av gallringsskog, G1.

Fakta

Pris:
6 200 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
TRANEMO RÖSERED 1:34
Adress
Rösered
Ort
Månstad
Areal
63.4 ha

Ekonomi

Pris:
6 200 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Fredag 7 jun
Taxeringsår
2017
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Skogsmark

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 64,1 ha fördelat på produktiv skogsmark 62,6 ha, inägomark 0,4 ha och Linjer: väg /ledning/vatten 1,1 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 63,49 ha.

 • Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Södra 2019 till 62,6 ha produktiv skogsmark, varav 28,6 ha är röjningsskog och 31 ha gallringsskog. Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 7.730 m³sk varav ca 5.873 m³sk är gallringsskog, G1 och 504 m³sk är slutavverkningsskog, S1. Trädslagsfördelning: tall 1%, gran 82% och löv17 %. Boniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha o år. Årlig tillväxt vid framskrivningstidpunkten är 568 m³sk/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är utskriven 2019-04-23. Ursprungligen är den upprättad 2012-11-21 och uppdaterad med tillväxtberäkning t.o.m. 2018-11-21. Kompletterande fältbesök är gjorda i april 2019.

 • Taxeringsvärden

  Fastigheten är nybildad och har ännu inget fastställt taxeringsvärde.

 • Jakt

  Jakträtten är upplåten innevarande jaktår t.o.m 2019-06-30, därefter övergår den till en ny ägare.

 • Inteckningar

  Fastigheten säljs fri från inteckningar/pantbrev.

 • Lantmäteriförättning

  Avstyckningen är undertecknad av Lantmätare 2019-04-15 och har vunnit laga kraft.

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Begonian 10
 • Samfällighet

  TRANEMO RÖSERED S:1 och S:2. 3/16 mantal
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Begonian 10
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg avlopp. Till förmån för 1:29.
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Till förmån för 1:31
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Till förmån för 1:32.
 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikation. Månstad fiber
 • Rättigheter last

  Kraftledning - Begonian Till förmån för Assembro
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Till förmån för 1:3
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Till förmån för 1:3
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg. Till förmån för 1:3
 • Gemensamhetsanläggning

  Rösered ga:1 väg. 1/3 av Rösered 1:3 andelstal.

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris:
6 200 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
TRANEMO RÖSERED 1:34
Adress
Rösered
Ort
Månstad
Areal
63.4 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!