Gård i Holsljunga - 31 ha

Välkommen till Rydet 1. Idyllisk gård med bostadshus, ladugård samt ett äldre brygghus. Kring byggnaderna finns 3,1 ha inägomark, bra för den som önskar ha djur. 27 ha skog med ett virkesförråd på ca 5.180 m³sk och en bonitet på 7,3 m³sk/ha och år. Gården är belägen i ett skifte.

Visningar

 • Söndag 17 feb 15:30 - 16:30

  Vänligen anmäl er till mäklaren inför visning.

Fakta

Pris:
4 000 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
SVENLJUNGA HOLSLJUNGA-FÄLLHULT 3:7
Adress
Rydet 1
Ort
Holsljunga
Boarea / Biarea
105 m2 / 7 m2
Areal
31.1 ha
Driftskostnad bostad
20 650 kr

Ekonomi

Pris:
4 000 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Onsdag 27 feb
Kostnader bostad
(SEK / år)
Vatten/avlopp
650 kr
Sophämtning
2 000 kr
Försäkring
5 500 kr
El
12 500 kr
Totalt
20 650 kr
Pantbrev
1st om totalt 3 000 kr

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i 1 och 1/2 plan med källare under en del av huset. Fasad av trä. Plåttak. 2-glasfönster. Källare under del av huset och resterande del har torpargrund. Eget vatten. Avlopp som gjordes om år 2008, bestående av en äldre trekammarbrunn med förstärkt infiltration från -08. Huset värms upp via el-element. Det finns även två eldstäder i huset men det lämnas inga garantier för skorstenarnas skick.

Entréplan På första våningen finns ett kök med utgång via en köksfarstu. Ljus köksinredning. Spis, spisfläkt, kyl/frys, diskbänk samt vedspis. Sovrum/kontor med genomgång från kök till allrum. Allrum med valv till en del som kan användas som matsal, i allrummet finns en vacker kakelugn. Hall och entré med trapp till övervåningen. Badrum med våtrumsmatta på väggar och golv. Wc, tvättställ och dusch. Rymlig tvättstuga med tvättmaskin, diskho och garderober.

Övervåning. Andra våningen består av två sovrum, mindre hall ovanför trappan samt kattvindar.

Källare Råkällare under en mindre del av huset. Här finns vattenpump, tryckkärl och varmvattenberedare installerat.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd med stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Byggnaden rymmer vedförråd, loge, ränne, äldre stalldel samt ett maskingarage. Byggnaden lämnas i det skick den befinner sig. Traktor och vissa inventarier kommer säljas separat.

Uthusbyggnad

Gammalt brygghus som rymmer en förvaringsutrymmen samt en del för hönor. Uppförd med stomme och fasad av trä. Taket är belagt med plåt.

Fastighetsuppgifter

 • Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 27 ha med ett virkesförråd på totalt 5.064 m³sk. Därav är ca 4.000 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2) och ca 760 m³sk är gallringsskog (G1 och G2). 3,6 ha utgörs av ungskog i huggningsklassen R2. Trädslagsfördelning: tall 25 %, gran 69 %, löv 6 %. Boniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/ år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 116 m³sk.

  I skogsbruksplanen föreslås att man under planperioden föryngringsavverkar ca 3.200 m³sk och gallrar ca 210 m³sk.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i april 2018 vilket medför att skogsvolymen har ökat med ett års tillväxt och beräknas nu uppgå till ca 5.180 m³sk.

  Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

 • Inägomark

  Enligt skogsbruksplanen finns det 3,1 ha inägomark på fastigheten. Marken är väl samlad kring gårdscentrum och består till största del av åkermark. Marken övertas av köparen på tillträdesdagen.

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheten är muntligt upplåten för innevarande jaktår. Köparen övertar jakträtten den 1 juli 2019. Fastigheten ingår för närvarande i ett älgjaktlag på knappt 1000 ha.

 • Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde uppgår enligt 2017 års värde till 2.424.000 kr. Varav bostadshus 464.000 kr, ekonomibyggnad 30.000 kr, tomtmark 145.000 kr, åkermark 79.000 kr, skog 1.683.000 kr och impediment 23.000 kr. Typkod: 120.

 • Ang. Inteckning

  Det pantbrev som finns uttaget i fastigheten på 3.000 kr är förkommet och ansökan om dödande av inteckning enligt 20 § lagen(2011:900) om dödande av förkommen handling har skickats till lantmäteriets fastighetsinskrivning. Inteckningen kommer inte vara dödad vid tillträdet av fastigheten och säljaren ansvarar för att slutföra dödningen, inklusive de kostnader som kan uppkomma i samband med detta.

 • Forn- och kulturlämningar

  Norr om borstadshuset på den befintliga åkermarken finns en dokumenterad fornlämning. Enligt inventeringen är det en gammal Boplats.

 • Upplag av virke

  Ägaren av fastigheten Holsljunga-Fällhult 3:6 har blivit lovad att under vinter och våren 2019 köra ut och lägga upp virke på den saluförda fastigheten. Virket skall enligt överenskommelse vara borttaget senast den 1/7-2019.

Rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Avloppstank mm
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com
 11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Visningar

 • Söndag 17 feb 15:30 - 16:30

  Vänligen anmäl er till mäklaren inför visning.

Fakta

Pris:
4 000 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
SVENLJUNGA HOLSLJUNGA-FÄLLHULT 3:7
Adress
Rydet 1
Ort
Holsljunga
Boarea / Biarea
105 m2 / 7 m2
Areal
31.1 ha
Driftskostnad bostad
20 650 kr

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!