Sandäckra 2

Gård i Od - 26 ha

Sandäckra ligger rofyllt och naturskönt omgiven av öppna marker och lövskog. Bostadshuset har den ursprungliga stilen väl bevarad och smidig uppvärmning med jordvärme. Fiberanslutet. Ca 7 ha med åker- och betesmark samt 18 ha skog med drygt 3600 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  3 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 14 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  875 kr
  Sophämtning
  1 600 kr

  El, inkl. uppvärmning

  15 900 kr

  Försäkring bostadshus

  3 500 kr

  Fiber

  5 200 kr
  Totalt
  27 075 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1929 i 1 ½ plan, tillbyggt 1975 på ena gaveln. Torpargrund, plankstomme (regelstomme i tillbyggnad), ytterväggar av trä och tak med tegelpannor (betongpannor på tillbyggnad). Ursprungliga englasfönstren med innanfönster i hela huset. 6 rum och kök, boarea 129 m² och biarea 24 m² enligt taxeringen.

  Borrad vattenbrunn (2011) med god vattentillgång och bra vattenkvalitet. Enskilt avlopp (2012) med trekammarbrunn och infiltration. Uppvärmning genom jordvärme (2005, värmepump utbytt 2017). Fiber är inkopplat. Energideklaration är utförd 2021-05-19 av Eklund & Eklund Energideklarationer AB. Energiprestanda 76 kWh/m² och år, energiklass C.

  Första våning Köksentré/hall. Kök med kyl/frys, hällspis och varmluftsugn. Skafferi. Matrum. Hall med trappuppgång. Stilfull veranda med vackra fönster och entrédörrar. Toalett med WC och handfat. Sovrum/gästrum. Vardagsrum. Tillbyggnad med tvättstuga och dusch samt pannrum med värmepump och hydrofor.

  Andra våning Hall. Nyrenoverat badrum (inredning från Svedbergs) med kaklade väggar, väggmonterad WC, badrumsskåp, vackert handfat och påkostad duschhörna. Sovrum med flertal garderober. F.d. kök som används som arbetsrum/hobbyrum. Sovrum. Toalett med WC och handfat. 4 sidoförråd.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä/mursten och plåttak. Area 294 m² enligt taxeringen. Invändiga utrymmen; loge, traktorgarage med underlag av sten/grus, snickeri/verkstad, äldre djurstall avdelat av murstensväggar i mindre utrymmen samt ränne. Goda möjligheter att bygga om den öppna delen med loge och traktorgarage till ett stall eller maskinhall.

  Lillstuga

  Äldre bostadshus uppfört 1879 med den ursprungliga stilen väl bevarad både in- och utvändigt. Torpargrund, timmerstomme, träfasad, plåttak och englasfönster. Byggnaden har använts som förråd under lång tid och är i behov av renovering. El finns indraget, vatten och avlopp saknas. Invändiga utrymmen: nedervåning med entré/hall, ett större rum med kakelugn och ett mindre rum med en vedspis. Övervåning med kallvind och ett rum mot ena gaveln.

  Brygghus

  Äldre byggnad uppförd i trä med plåttak. Invändiga utrymmen; ena halvan av byggnaden är helt utriven och nytt golv påbörjat, andra halvan utgörs av ett förråd, en matkällare och ett isolerat utrymme för vattenpump och hydrofortank till den äldre, grävda brunnen.

  Garage

  Garage uppfört i trä med plåttak och gjutet golv. Smörjgrop. El och vatten finns indraget.

  Jordkällare

  Jordkällare med överbyggnad av trä/plåttak.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 26,7 ha, varav 18,0 ha produktiv skogsmark, 0,3 ha impediment, 7,5 ha mark åker- och betesmark, 0,4 ha väg/kraftledning och 0,5 ha tomtmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 25,7 ha.

  Åker- och betesmark

  Totalt 7,5 ha med åker- och betesmarker utspridda över fastigheten. Områden med fuktiga marker i norra delen brukas inte för närvarande. Markerna är fira att disponeras för en ny ägare. Stödrätter för EU-stöd saknas.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Skogspartner.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 18,0 ha med ett virkesförråd på 3642 m³sk. En stor andel av virkesförrådet, 3100 m³sk, utgörs av äldre granskog och lövskog. 33 % av arealen utgörs av ungskog (R2). 1,2 ha utgörs av naturvårdsskog (NS) motsvarande 6,7 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 6 %, gran 45 % och löv 49 %. Bonitet 7,6 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 78 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 202 m³sk/ha.

  Ungskogen (ca 6 ha) är i stort behov av röjning. Delar av skogsmarken närmast gården har sämre tillgänglighet på fuktiga marker. Bilväg för lastbil med släp går genom fastigheten. Utskiftet nås genom en bilväg genom skiftet.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är inte utarrenderad utan disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen. Fiskerätt i Sandsken.

  Skola, samhällsservice mm

  Skola F-6 finns i Od och 7-9 i Herrljunga. Affär och samhällsservice i Ljung/Annelund eller Fristad. Gården ligger nära sjön Sandsken med badplats.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 2.731.000 kr (2020 års taxering). Delvärden; bostadshus 657.000, tomtmark 170.000, ekonomibyggnader 32.000, åker- och betesmark 228.000 och skogsmark 1.655.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns 4 st uttagna inteckningar i fastigheten på totalt 1.700.000 kr.

  Vägbeskrivning

  Från Annelund, väg 182: tag höger vid infarten till Od och kör förbi skolan. Tag sedan höger mot Borgstena och kör 3,8 km till gamla affären. Här går sedan en liten väg in till vänster som leder fram till gården 250 m in på vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20030116, Registreringsdatum: 20110912)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fiber för bredband

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 14 juni 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
3 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Herrljunga Sandäckra 1:3
Adress
Sandäckra 2, Od
Ort
Ljung
Areal
26.7 ha
Boarea
129 m2
Driftskostnad
27 075 kr

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!