Oxalaryd

Skog i Gesebol - 62 ha

Tillfälle att förvärva skogsfastighet i ett skifte, naturskönt med gräns i Oxalasjön. Produktiv skog 42,3 ha och18,3 ha mosse. Virkesförråd 5.498 m³sk. Jakten fri för köparen från 1/7 2022. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  4 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 29 sep

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  2 991 000 kr
  Pantbrev
  11st inteckningar på totalt 3 360 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Taxerad areal 62,37 ha och areal enligt skogsbruksplan, 61,2 ha.

  Skog

  Uppgifterna om skogen är hämtade från skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Lars Andersson, Skogsguiden Sverige AB, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 42,3 ha och Myr/kärr/mosse 18,3 ha med ett virkesförråd på 5.498 m³sk. Ett medeltal ligger på 130 m³sk per hektar. Boniteten är 5,1 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av tall (66%), Gran (27%) och björk (7%). Skogens huggningsklasser fördelas på kalmark, K1, 7,2 ha och K2 0,4 ha. Röjningsskog, R2 4,1 ha. Gallringsskog, G1, 14,1 ha. Föryngringsavverkningsskog S1, 2,3 ha, S2, 6,1 ha och S3, 6,2 ha. Lågproducerande skog E1, 0,8 ha och E3, 1,0 ha.

  Bete/Åker

  Inägomarken består av en igenväxande åker och en skogslycka, totalt 0,6 ha.

  Jakt

  Jakten är fri för köparen från 1/ 7 2022. Fastigheten ingår i mindre älgjaktsområde.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Oxalaryd Ga:1, väg

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Samfällighet

  BOLLEBYGD HESTRA S:2 avser rätt att använda sågbacke

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda område till utfart för skogsbrukstransporter. - Väg

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda område som uppläggningsplats för en mindre båt per förmånsfastighet. - Båtuppläggningsplats

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda område som badplats. - Badplats

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2021-09-29 kl 23:00 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail). Om intresse finns att lägga bud även på gårdsfastigheten Bollebygd Hestra 4:29, så ange tydligt vilket bud som gäller för respektive fastighet.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som upprättades av Lars Andersson, Skogsguiden Sverige AB, i juli 2021. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
4 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD HESTRA 4:10
Adress
Oxalaryd, Olsfors
Ort
Olsfors
Areal
62.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list