Nötakullen Gård

Gård i Dalsjöfors - 4 ha

Några kilometer från Dalsjöfors centrum ligger vackra Nötakullen med bostad, garage och uthus, omgiven av 4 ha lövskog, åker och stenmurar. Gården är under avstyckning från 22 ha skogsmark som även den är till salu. Bud är välkomna på en av de blivande fastigheterna eller båda två.

 • Ekonomi
  Pris
  2 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 20 sep

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Bostadshus

  Ursprunget till nuvarande bostadsbyggnad är en mindre timmerbyggnad som flyttades till platsen i samband med laga skifte i västergötland. Byggnaden har fortfarande många äldre vackra detaljer bevarade. Byggnaden har efter flytten på 1800-talet byggts till och om. Senaste ägarfamiljen gjorde tillbygge under 1970-talet med bl a vardagsentré, förråd, bastu mm. Under samma period genomfördes även ombyggnad av andra våningsplanet. Taket i plåt lades om ca 1995. Tillbygge burspråk i vardagsrummet 2005. Ny träfasad och fönsterbyte 2005-2010. Fasadbyte en gavel 2021. Glasveranda med enkelglas i dörrarna byggdes under 2010. Huset är uppfört i 1 1/2 plan med liten matkällare i del av byggnaden. Tillbyggnad i enplan. Uppvärmning med el genom luftvärmepump och element. Enskilt vatten med djupborrad brunn. Enskilt äldre avlopp. Altan i vinkel mellan ursprungliga huset och den tillbyggda delen. Frågelista finns upprättad över bostadshuset, med information om bostaden från säljarna.

  Första våningsplan Vardagsingång till hall med avhängningsplats och dörrar till större förråd, bastu, tvättrum och duschrum. Arbetskök som rymmer kyl, spis, ugn och arbetsyta. Rymlig matplats med vedspis (se protokoll från besiktning av eldstäderna). Vardagsrum med kamin insatt i murad spis (se protokoll från besiktning av eldstäderna). Vardagsrummet är ljust med fönster i två väderstreck varav ett av fönstren består av fönsterparti med burspråk. På våningsplanet finns även två sovrum, med bevarade äldre detaljer. Den tillbyggda glasverandan utgör vacker huvudentré med dubbeldörrar. Innanför glasverandan leder trappa till andra våning.

  Andra våningsplan Hall och sovrum direkt efter trappavsatsen. Stort allrum med öppet upp i nock och skorstensmurverk med kamin (se protokoll från besiktigade eldstäder). Det ljusa vackra gavelrummet med dubbeldörrar in i sovrummet och ett långt fönsterparti, har nyttjats som sovrum, även detta rum har innertak öppet upp i nock.

  Källare i mindre del av huset Med nedgång från utsidan, har använts för rotfrukter, inläggningar och även som vinkällare under någon period.

  Areal

  Fastigheten är under bildande och uppgår enligt lantmäteriets preliminära uppgifter till 4,21 ha.

  Fiber

  Fastigheten har fiber indraget och medlemsskap i Drared-Äspereds fiberförening. Köparen övertar de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet vid tillträde av fastigheten. OBS fiberkablar dragna över markerna i enlighet med överenskommelse med fiberföreningen. Markavtalet ännu inte inskrivet.

  Energideklaration

  Energideklaration som upprättats för bostadshuset den 28 juni 2021 av Almedin Babacic, Eklund & Eklund AB har åsatts energiklass E. Se bilagor med Energideklaration och Energirapport.

  Äldre ladugårdsbyggnad

  Ladugården har inte använts på lång tid och är i dåligt skick.

  Garage och förråd

  1996 byggdes gamla ladugården till med ett garage/förråd. Övervåningen är isolerad och byggd som förråd/hobbyrum. Stora fönster som vetter mot bostadshuset gör rummet ljust och trivsamt. Bottenplan har använts som bilgarage, med plats även för traktor, släpkärror mm. Högt i tak.

  Växthus

  Mindre växthus som inte använts på senare tid, med renoveringsbehov.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är under bildande och har inget taxeringsvärde.

  Åker och betesmark

  Till fastigheten hör marker på preliminärt 4,21 ha med lövskog, åker och betesmark runt gårdscentrum. Marken är fri för köparen att bruka från tillträdet.

  Jakt

  Rätt till jakt övertas av köparen den 1 juli 2022.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Skänstad Ga:4

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

  Samfällighet

  BORÅS SKÄNSTAD FS:4

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Väg

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Väg mm

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Elledning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Elledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast den 20 september 2021, kl 23:00. Glöm inte be mäklaren höra av sig om att ditt bud kommit fram. Lantmäteriförrättning pågår, där gården håller på att avstyckas från Skogsgården Nötakullen 2:1. Om intresse finns att lägga bud även på skogsfastigheten Nötakullen 2:1, så ange tydligt vilket bud som gäller för respektive fastighet.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.

  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS NÖTAKULLEN 2:3
Adress
Nötakullen Gård, Dalsjöfors
Ort
Dalsjöfors
Areal
4.2 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list