Skogsbyran

Sörgården 1

Gård i Källeryd - 66 ha

Sörgården ligger vackert i det öppna landskapet kring Källeryd, 14 km öster om Herrljunga. Till gården hör knappt 20 ha åker/bete samt 43 ha skogsmark. Virkesrik fastighet med hög andel äldre barrskog, totalt virkesförråd ca 11.400 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  8 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 7 okt

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  10 000 kr
  Sophämtning
  2 300 kr

  Försäkring bostad

  4 300 kr

  Hushållsel

  6 000 kr
  Totalt
  22 600 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1947 i 1½ plan med källare under hela huset. Plankstomme, väggar av trä som beklätts med väggplåt samt tak med lertegel. Tvåglasfönster. 5 rum och kök, boarea 105 m², biarea 54 m² (uppgifter från taxeringen). Huset är i behov av renovering och underhåll.

  Uppvärmning genom jordvärme (installerat 2015) med vattenburet värmesystem. Äldre vedpanna med ackumulatortankar finns kvar och kan användas. Ventilation genom självdrag. Grävd vattenbrunn. Enskilt avlopp (2015) med trekammarbrunn och infiltration.

  Första våning Huvudentré/hall med trappuppgång. Mindre vardagsrum. Finrum/vardagsrum. Köksentré/hall. Kök med elspis, vedspis och kyl/frys. Arbetsrum. Badrum (renoverat 2015) med våtrumstapet, WC, handfat, dusch och tvättmaskin.

  Andra våning Stor hall med utgång till balkong. Allrum (f.d. kök). Sovrum. Mindre utrymme med dusch och handfat. Oinredd kallvind.

  Källare Matkällare. Pannrum med värmepump. Pannrum/vedförråd med vedpanna och ackumulatortankar. Förrådsutrymmen. Äldre toalett med mulltoa.

  Energideklaration Energiklass C. Uppgift hämtad från energideklaration upprättad i sept 2019 av Eklund & Eklund. Se bilaga.

  Ladugård

  Uppförd i trä och mursten med plåttak. Area 240 m² enligt taxeringen. Invändiga utrymmen; äldre djurstall för uppbundna djur, f.d. mjölkrum, loge, vagnbod och ränne. Byggnaden är i behov av underhåll.

  Övriga byggnader

  Brygghus; uppfört i trä med tak av lertegel. Används som förråd.

  Hönshus; uppfört i trä med tak av lertegel. Används som förråd.

  Garage; uppfört i trä med plåttak. Plats för en personbil.

  Jaktstuga; liten stuga uppförd i trä med plåttak, belägen en bit norr om gården.

  Samtliga uthus är i stort behov av underhåll.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 66,0 ha, varav 43,9 ha produktiv skogsmark, 19,3 ha åker- och betesmark, 2,0 ha myrimpediment och 0,8 ha tomtmark och vägar. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 64,44 ha.

  Åker- och betesmark

  Totalt 19,3 ha med åker- och betesmark väl samlad kring gården. Av detta är 13,7 ha åkermark och 5,6 ha betesmark. Markerna är idag utarrenderade t.o.m. 2021-12-31 (till granngården som har köttdjursuppfödning). Stödrätter för EU-stöd som omfattar all åkermark och en del av betesmarken hyrs ut till arrendatorn. Gården är lämplig för djurhållning med stor andel betesmarker och mindre åkrar mest lämpade för vallodling/bete.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i aug 2019 av Skogspartner.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 43,9 ha med ett virkesförråd på 11.385 m³sk, varav ca 8600 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och ca 2000 m²sk är gallringsskog (G1, G2). 750 m³sk på 3,6 ha (8 % av arealen) är naturvårdsskog (NS), varav 2,0 ha är ädellövskog enligt lag (avd. 22). Bonitet 7,0 m³sk/ha/år och tillväxt 163 m³sk/år (276 m³sk/år om inte avverkning enligt planen genomförs). Trädslag; tall 49 %, gran 30 %, ek 3 % och övrigt löv 18 %. Genomsnittligt virkesförråd 259 m³sk/ha.

  Normala drivningsförhållanden med bilvägar genom båda skiftena och överlag bra terräng.

  En del av skogen är instängslad och betas tidvis med nötkreatur.

  Jakt

  Jakten är utarrenderad till Källeryds jaktlag genom muntligt avtal under innevarande jaktår t.o.m. 2020-06-30.

  Naturvärden

  Delar av skogen har höga naturvärden och är klassad som naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Det gäller avd. 15 (grova lövträd) och 22 (ekhage med flera grova ekar). Även i avd. 3, 16 och 23 förekommer en hel del grova lövträd. Delar av skogen har betats med nötkreatur tills nyligen och har bitvis en tydlig skogsbeteskaraktär.

  Forn- och kulturlämningar

  På fastigheten finns 3 st registrerade fornlämningar; de ligger i avd. 9 (fångstgrop), 18 (fossil åkermark) och 23 (torpruin) i skogsbruksplanen.

  Torvtäkt

  En liten del av fastigheten på knappt 2 ha längst i norr (större delen av avd. 1 i skogsbruksplanen) omfattas av torvtäkten Stänges-Forellmossen. Här bedrivs torvtäkt enligt ett tillstånd från 1991.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 4.346.000 kr (2017 års taxering). Delvärden; bostadshus 344.000, tomtmark 135.000, ekonomibyggnader 28.000, åker- och betesmark 402.000, skogsimpediment 8.000 och skogsmark 3.429.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Vägbeskrivning

  Från Herrljunga: kör väg 181 mot Falköping, tag vänster mot Källeryd efter ca 8 km. Fortsätt över järnvägen och kör sedan knappt 1 km där gården ligger på höger sida vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Falköping Krabbelund Ga:1 (Snipebro-Källeryds vägsamfällighet).

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Samfällighet

  Herrljunga Tostared S:3 (mosse)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fiber för bredband

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Täkttillstånd Enl 18§ Nvl, Täkttillstånd (Beslutsdatum: 19911022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Stänges-Forellmossen, Bearbetningskoncession torv (Beslutsdatum: 19840621, Registreringsdatum: 20060124)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TORVTÄKT MM

 • Försäljningsinformation

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 7 oktober 2019.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
8 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
Herrljunga Källeryd 1:6
Adress
Sörgården 1, Källeryd
Ort
Herrljunga
Areal
66.0 ha
Driftskostnad
22 600 kr

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!