Strömsås 1

Gård i Holsljunga - 81 ha

Skogsgård med 53,2 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 12.500 m³sk. Gårdscentrum är vackert beläget på en höjd med utsikt över marken. Byggnader av äldre standard men med möjlighet att renovera. Fastigheten är belägen i ett skifte vilket ger goda möjligheter för jakt och rekreation. Bra tillgänglighet till skogen via den skogsbilväg som sträcker sig genom fastigheten.

 • Ekonomi
  Pris
  7 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 14 apr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus som är uppfört i 1 och 1/2 plan med källare under halva huset. Huset har en stomme och fasad av trä. Murad källare och torpargrund under den resterande delen av huset. Taket är belagt med tegelpannor. Uppvärmning via elelement. Vatten via en grävd brunn, men vattnet in till bostadshuset är ur funktion. Avlopp saknas.

  På entréplan finns en farstu med trapp till källaren. Rymligt kök med vedspis (ej besiktigad) och diskbänk. Matsal med plats för matbord mm. Finrum med plats för soffgrupp. Kontor/sovrum med genomgång mellan kök och matsal. Huvudentré med hall och trappa till övervåningen.

  Övervåningen rymmer tre rum samt förrådsutrymmen. Det finns även en vind som kan användas för förvaring.

  Råkällare med separat utgång på husets baksida. Här finns utrymme för förvaring, tvätt mm.

  Bostadsbyggnaden är av äldre standard och toalett saknas. Elektriciteten fungerar i delar av byggnaden.

  Ladugård

  Äldre ladugård med stomme och fasad av trä. Tak belagt med eternitplattor. En del som tidigare använt som stall för kor mm, loge, ränne och utrymmen för förvaring.

  Ladugård 2

  Ladugård som är belägen vid Nyhagen. Byggnaden har stomme och fasad av trä. Tak med eternit. Byggnaden överlämnas oröjd och den lösa egendom som finns övertas av köparen.

  Garagebyggnad

  Garagebyggnad med plats för mindre maskiner och fordon. Stomme och fasad av trä. Tak av plåt.

  Verkstad och förråd

  Byggnad som använts som förråd och verkstad. Tak av eternit. Träfasad.

  Förråd

  Förrådsbyggnad i mycket enkelt skick.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder i februari 2019.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 53,2 ha med ett virkesförråd på 12.237 m³sk. Hela 10.050 m³sk består slutavverkningsbar skog (S1 och S2). Volymen i gallringsskogen (G1 och G2) uppgår till 990 m³sk. Det finns även 2,2 ha röjningsskog.

  Trädslagsfördelning; tall 33 %, gran 65 %, björk 2 %.

  Boniteten uppgår till 6,2 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 282 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 230 m³sk/ha.

  Efter planens upprättande har skogen växt under sommaren 2019 och virkesförrådet beräknas därmed nu att uppgå till ca 12.500 m³sk.

  Fastigheterna har en god arrondering, vilket förbättrar drivning av virke vid avverkningar. Se mer information i bifogad skogsbruksplan.

  Inägomark

  Enligt skogsbruksplanen finns 5,2 ha inägomark. Marken har inte brukats under senare år.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheterna övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten har tidigare bedrivits gemensamt inom Hiå,s jaktlag och marken är registrerad i Holsljungas älgskötselområde. Möjlighet kan finnas för köparen att vara med i jaktlaget.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde från taxeringen 2017 är totalt 5.033.000 kr. Varav skog 4.495.000 kr, jordbruk 77.000 kr, ekonomibyggnader 21.000 kr, bostadshus 253.000 kr, tomtmark 129.000 kr och impediment 58.000 kr.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 81,1 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 78,19 ha.

  Information från säljaren

  Då säljaren av fastigheten till hälften är ett dödsbo så finns inte den sakkunskap som krävs för att besvara en frågelista avseende fastigheten. Därav finns det ingen upprättad frågelista.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Svenljunga Årekulla Ga:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning

  Samfällighet

  SVENLJUNGA BÖRSELID S:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
7 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA BÖRSELID 2:1
Adress
Strömsås 1, Holsljunga
Ort
Holsljunga
Areal
81.1 ha
Boarea
95 m2

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!