Skogsbyran

Svalbackenvägen 10

Gård i Gendalen - 8 ha

Mindre gård med naturskönt läge längst in på Svalbackenvägen ca 3,5 mil norr om Alingsås. Härlig tomt med en stor solitärek och flera äldre björkar och fruktträd. 3,2 ha åker/betesmark i anslutning till gården ger möjlighet till djurhållning. Till gården hör även 4,3 ha skogsmark med ca 1000 m³sk äldre barrskog. Äldre byggnader med renoveringsbehov.

 • Ekonomi
  Pris
  925 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 30 sep
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1926 i 1 ½ plan. Plankstomme, träfasad, tak med lertegel och torpargrund. Kopplade 2-glasfönster samt 1-glasfönster på andra våning. 3 rum och kök samt oinredd vind. Boarea 56 m² enligt taxering. Huset är i behov av renovering.

  Två grävda vattenbrunnar. Enskilt avlopp med tvåkammarbrunn, infiltration saknas. Uppvärmning genom direktverkande el och vedspis.

  Första våning Entré/hall. Toalett. Kök med vedspis och kyl/frys. Två vardagsrum.

  Andra våning Sovrum. Oinredd vind.

  Driftskostnader Uppgift saknas på driftskostnader då huset stått obebott under flera år.

  Energideklaration Energideklaration har inte upprättats.

  Ladugård

  Äldre ladugård uppförd i trä med tegeltak. Area 184 m² enligt fastighetstaxeringen. Invändiga utrymmen; f.d. djurstall som idag används som förrådsutrymme, loge och ränne. I byggnaden finns en stor trave med sågat virke som ingår i köpet.

  Garage

  Garage uppfört i mursten/trä, betonggolv och tegeltak. Invändigt ett bilgarage för en personbil samt en mindre snickarbod. Tillbyggt förrådsurymme på ena gaveln.

  Vedbod

  Mindre byggnad uppförd i trä med plåttak. Används som förråd och vedbod.

  Jordkällare

  Mellan bostadshuset och ladugården finns en jordkällare.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 7,9 ha, varav 4,3 ha skogsmark, 3,2 ha åkermark, 0,1 ha myr och 0,3 ha tomtmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 7,75 ha.

  Åkermark

  Ett sammanhängande åkerskifte på 3,2 ha i anslutning till gården. Används idag som vall. Marken är även lämpad som betesmark för den som önskar ha betesdjur på gården.

  Åkermarken är utarrenderad innevarande år. Stödrätter för EU-stöd innehas av arrendatorn.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2019 av Skogspartner, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 4,3 ha med ett virkesförråd på 979 m³sk, till mycket stor del äldre barrskog. Bonitet 6,9 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelning; tall 56 %, gran 34 % och löv 10 %. Genomsnittligt virkesförråd 228 m³sk/ha.

  Bilväg för virkestransport finns fram till gården. Delar av skogen växer i bergig terräng.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad via muntligt avtal under innevarande jaktsäsong t.o.m. 30/6 2020.

  Bergtäkt

  Ca 500 m sydväst om gården har Skanska en bergtäkt som har tillstånd t.o.m. 2042. Täkten medför periodvis vissa bullerstörningar. Sprängning sker 1-2 dagar/år. Inför sprängning sker borrning och efter sprängning sker krossning. Denna verksamhet sker periodvis på vardagar kl. 7-18 under några veckor/år. För mer information, se bifogat beslut för bergtäkten.

  Taxeringsvärden

  Totalt taxeringsvärde 841.000 kr, fördelat på bostadshus 229.000, tomtmark 140.000, ekonomibyggnad 43.000, åkermark 154.000 och skogsmark 275.000 kr. Taxeringsår 2017.

  Inteckningar

  Det finns 2 st skriftliga pantbrev uttagna i fastigheten på totalt 3.700 kr. Båda pantbreven är förkomna och ansökan om dödning av inteckningarna skall skickas in till lantmäteriet.

  Vägbeskrivning

  Från Sollebrunn: kör knappt 9 km till Gendalen. Kör genom bebyggelsen och tag höger vid skylt "Kyrkås 5". Kör 1,5 km och tag sedan höger på en grusväg som leder fram till gården som ligger längst in på vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  Alingsås Ubby S:1.

  Samfällighet

  Trollhättan Bjärke Häradsallmänning S:1

 • Försäljningsinformation

  Buden skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 30 september 2019.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
925 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
ALINGSÅS UBBY 3:17
Adress
Svalbackenvägen 10, Gendalen
Ort
Sollebrunn
Areal
7.9 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!