Åstarp 3:10

Skog med jakt och fiske i Åstarp - 17 ha

Här har du nu en möjlighet till att förverkliga drömmen om både skog, jakt och fiske! Skogsfastigheten är belägen i Åstarp mellan Svenljunga och Tranemo. På fastigheten finns idag ett totalt virkesförråd på 959 m³sk samt 6,6 ha ej planterad skogsmark (K1). Bonitet är 8,3 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  1 100 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 8 mar

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  1 588 000 kr
  Pantbrev
  7st inteckningar på totalt 45 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 17,4 ha. Varav 16,9 ha är produktiv skogsmark, 0,3 ha impediment, 0,1 Berg/Hällmark och 0,1 väg och kraftledning. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 17,06 ha.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 16,9 ha med ett totalt virkesförråd på 959 m³sk, varav 635 m³sk består av gallringsskog (G1 och G2), 5,6 ha av ungskog (R2) och 6,6 ha obehandlad kalmark (K1).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 59 %, 32% tall och 9 % björk.

  Boniteten uppgår till 8,3 m³sk/ha och år.

  Skogen består av ett skifte.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Lars Andersson Skogsguiden via Sydved. Fältarbetet är utfört dec 2018, planen är uppräknad med två års tillväxt.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 1.588.000 kr fördelat på skogsmark 1.533.000 kr och åkermark 55.000 kr. Taxeringsår 2020. Taxeringsvärdet är inte justerat efter gjord avverkning, därav högt värde.

  Jakt

  Jakten tillfaller ny ägare. Marken ingår i Ullasjö älgskötselområde och i Ullasjö Kronhjortsskötselområde.

  Fiske

  Fastigheten har tillsammans med fem stycken andra fastigheter i skifteslaget Åstarps By fiskerätt i Åstarpsjön.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

  Servitut

  Tranemo 3:15 har rätt för utfart nyttja väg på fastigheten till allmän väg. Servitut gällande väg för skogstransporter över Åstarp 1:18 är under upprättande.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fiber

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikation

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail (cecilia@skogsbyran.com).

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 100 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
SVENLJUNGA ÅSTARP 3:10
Adress
Åstarp 3:10
Areal
17.4 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!