Skog i Svenljunga - 14 ha

Nu finns möjligheten för dig som är eller vill bli skogsägare att förvärva en mindre skogsfastighet nordväst om Svenljunga. Fastigheten har ett virkesförråd om 2.314 m³sk. Föreslagen avverkning under planperioden uppgår till 785m³sk samt ett gallringsuttag på ca 160 m³sk. Jakträtt som övergå till köparen 1/7-2024.

 • Ekonomi
  Pris
  1 650 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Söndag 3 dec
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 13 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Mikael Wiik på Skogspartner genom Södra.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 14,3 ha med ett virkesförråd på 2.314 m³sk. Av det består 404 m³sk av gallringsskog (G1) och 1.410 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 1,1 ha utgörs av skog i huggningsklassen R2. 3,6 ha med en volym om 491 m³sk är klassad som S3. Det finns även 2,3 ha som i planen har bedömts som K1. Detta är gammal tegmark med diken som enligt planen kan planteras efter högläggning.

  Trädslagsfördelning; tall 52 %, gran 45 % och löv 3 %.

  Boniteten uppgår till 7,5 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 74 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 162 m³sk/ha.

  Se mer info om skogen i bifogad skogsbruksplan.

  Jakträtt

  Jakträtten övergår till köparen den 1/7-2024.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har vid taxeringen 2023 ett totalt taxeringsvärde på 1.186.000 kr, varav 1.161.000 kr avser skogen, 10.000 kr på impediment och 15.000 kr på betesmark.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 14,4 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 14,23 ha.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen inga registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten.

  Visning

  Marken förutsätts kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av denna beskrivning samt skogsbruksplan och kartor.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Officialservitut: VÄG

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
1 650 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA KÅRTE 1:7
Areal
14.2 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!