Skogsfastighet i Kalv - 53 ha

Skogsfastighet i Klägghult, beläget mellan Kalv och Håcksvik. Fastigheten omfattar 24,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 2.368 m³sk. Bra väg fram till merparten av skogen. Jakträtt som övertas av köparen vid tillträdet.

Fakta

Pris:
1 500 000 kr
Fastighetsbeteckning
SVENLJUNGA KLÄGGHULT 1:3
Adress
SVENLJUNGA KLÄGGHULT 1:3
Areal
53.6 ha

Ekonomi

Pris:
1 500 000 kr
Sista buddag
Tisdag 2 apr
Pantbrev
2st om totalt 450 000 kr

Fastighetsuppgifter

 • Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder i november 2018.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 24,6 ha med ett virkesförråd på 2.368 m³sk. Av det består 1.356 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2) och 646 m³skär gallringsskog (G1 och G2). 7,6 ha utgörs av skog i huggningsklasserna R1 och R2.

  Trädslagsfördelning; tall 48 %, gran 36 %, björk 16 %.

  Boniteten uppgår till 6,5 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 104 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 96 m³sk/ha.

 • Taxeringsvärde

  Fastigheten Klägghult 1:3 har vid taxeringen 2017 åsatts följande taxeringsvärde: Totalt 2.205.000 kr, varav skog 2.088.000, impediment 11.000. Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheterna övergår till köparen på tillträdesdagen.

 • Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

 • Areal

  Angiven areal enligt skogsbruksplanen är 53,6 ha och enligt fastighetsregistret är fastighetens areal angiven till totalt 55,79 ha.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter med hjälp av lämnade uppgifter. Önskas visning så kontakta mäklaren för att boka tid.

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Svenljunga Klägghult Ga:3
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Amma-Och Hästamossarna, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317)
 • Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg,upplagsplats.
 • Samfällighet

  SVENLJUNGA KLÄGGHULT S:2

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
 11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
1 500 000 kr
Fastighetsbeteckning
SVENLJUNGA KLÄGGHULT 1:3
Adress
SVENLJUNGA KLÄGGHULT 1:3
Areal
53.6 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!