Tokared 150

Gård i Strängsered - 19 ha

Tillfälle för dig som söker lantlig gårdsidyll med charmigt och välhållet bostadshus, ladugård, vagnbod och utedass. Gården ligger lugnt och avskilt men ändå med närhet till grannar och är sista stället på vägen. 15 ha skogsmark med totalt virkesförråd på ca 2.500 m³sk och 3 ha åker- och betesmark i anslutning till byggnaderna.

 • Ekonomi
  Pris
  1 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 1 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  5 400 kr
  Sotning
  323 kr

  Försäkring bostadshus

  2 000 kr
  Totalt
  7 723 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Byggnader
  Gula mangårdsbyggnaden

  Timrat bostadshus uppfört 1920 i 1½ plan utan källare. Boyta 69 m² och biyta 41 m² (enligt fastighetstaxeringen). Väggbeklädnad av trä och takbeklädnad av betongpannor (1990). Torpargrund och bitvis gjuten platta. Kopplade tvåglasfönster på första våning samt i stora sovrummet på andra våning (2005). I övrigt englasfönster. Elledningar utbytta 1981. Grävd brunn, 4,5 meter (tjänligt vatten med anmärkning, enligt provtagning 2006. Brunnen är tömd, spolad och fylld med färskvatten i augusti 2018). Enklare avlopp med stenkista från kök och duschrum. Uppvärmning genom vedspis, kakelugn, vedkamin samt direktverkande el. Varmvattenberedare.

  Första våning Entré med hall som har pärlspont på väggar och i tak. Kök med vedspis (godkänd), vedlåda och zinkbalja. Pärlspontpanel på väggar och tak. Vackert trägolv. Direktverkande el. "Lillaköket" med diskbänk, kylskåp, bänkspis med ugn (ugnstermostat fungerar ej) samt mikrovågsugn. Målad skåpsinredning. TV-rum med s.k. fattigmanskakelugn (godkänd). Förberett för element. Finrum med kakelugn (ej eldad i på flera år, provtryckning krävs därför innan användning). Badrum från 1980 och som är renoverat 2010. Dusch, tvättställ, varmvattenberedare och vattenpump. Våtrumsmatta på väggar och golv. Grovingång. Rummen på första våning och i köket har 50 mm spontade plankgolv i gran från 2015 med tilläggsisolering.

  Andra våning Sovrum med kamin (godkänd) och direktverkande el. Två mindre sovrum med direktverkande el. Möblerbar, oinredd hall.

  Röda mangårdsbyggnaden

  Äldre, timrat boningshus från 1828 som idag endast används som förråd. Byggnaden är i sämre skick.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med tak av plåt. Utvändigt mått ca 6 x 13 meter. Inrymmer ett övernattningsrum med direktverkande el. Arbetsbänk och frysskåp. Loge, ränne och vedbod. Byggnaden är välhållen. Vidbyggt utedass med plats för två.

  Vagnbod

  Vagnbod uppförd i trä med plåttak. Utvändigt mått 6 x 6 meter. Grusat golv. Vidbyggt skärmtak, 3 x 6 meter.

  Förråd

  F.d. telefonstation som idag används som förråd. Uppförd i trä med plåttak, 4 x 4 meter.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 19,5 ha fördelat på skog 15,5 ha, impediment 0,8 ha, jordbruksmark 3,1 ha, tomt och övrig mark 0,1 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 18,8 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.529.000 kr fördelat på tomt 130.000 kr, bostad 264.000 kr, skog 1.068.000 kr, impediment 3.000 kr och jordbruk 64.000 kr.

  Åker- och betesmark

  3,1 ha åker- och betesmark som ligger väl samlad runt byggnaderna. Markerna är upplåtna t.o.m. 2020 års brukningssäsong. Stödrätter ingår ej.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Södra år 2020 till 15,5 ha med ett virkesförråd på totalt 2.448 m³sk, varav 2.091 m³sk är slutavverkningsmogen skog (S2), 139 m³sk naturvårdsskog (S3) och 84 m³sk gallringsskog (G1). 4,3 ha utgörs av röjningsskog (R2) och 1,6 ha kalmark (K1). Trädslagsfördelning: tall 2%, gran 81% och löv 17%. Boniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/år. Medelvolym 161 m³sk/ha. Skogen ligger i ett skifte. Avdelning 1 (K1) har återplanterats efter det att skogsbruksplanen upprättades och har idag huggningsklass K2. Stödplantering med ca 250 plantor har utförts i avdelning 12 (K2). I övrigt inga uttag eller åtgärder gjorda efter planens upprättande. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakten är upplåten till 2020-06-30. Älgjakten bedrivs f.n. i Strängsered södra älgjaktslag omfattande ca 1.300 ha.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i Kimmarebo Ga:1, som förvaltas av Kimmarebo vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Skola och barnomsorg

  Förskola och skola år Fk-6 ligger i Hössna och år 7-9, i Ulricehamn.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheterna.

  Energideklaration

  Bostadshuset har endast använts som fritidshus och någon energideklaration har därför inte upprättats. Energideklaration kan upprättas på köparens begäran.

  Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2020-07-01.

  Vägbeskrivning

  Kör R40 mellan Ulricehamn och Jönköping. Tag av mot Strängsered/Köttkulla och vidare mot Köttkulla. Efter ca 5,5 km tag av mot Kimmarebo. Fortsätt ca 1,5 km. Våra skyltar visar.

  Historik

  Brännerna

  Gården består utav två fastigheter. Tokared 1:7 och Tokared 1:14. Från början var det två gårdar. På 1920 talet köpte nuvarande ägare, Gudruns farbror Evald Tokared 1:14 och lade till det till 1:7 och sedan dess har de båda fastigheterna brukats som en gård. Namnet Brännerna har förklarats så här i en hembygdsbok, På en Tokaredskarta från 1817 kallas området Tokareds brandskog. Detta kan tolkas så att skogen brunnit någon gång på 1700 talet samt att denna händelse givit namn åt området.

  Gården ligger högt 352,4 meter över havet. Triangelpunkt finns i trädgården. I nära anslutning till gården på Komosse naturreservat ligger också Västergötlands högst belägna sjö 343,3 m.ö.h. Denna sjö hörde tidigare till gården men var med i det markområde på 8,5 hektar som Gudrun sålde till Naturvårdsverket 1976 när reservatet bildades. Sjön har haft många olika namn genom åren men nu heter den Päarsjö. Brännerna har också haft lite olika benämningar. På moderna kartor står det Brännered men vi har aldrig hört annat än Brännerna.

  Den gamla röda mangårdsbyggnaden är enligt taxeringshandlingar byggd 1828.Gudrun far föddes i huset 1898. Men redan 1900 förvärvade familjen granngården Kimmarebo 1:7 och flyttade dit och brukade.sedan både Tokared 1:7 och Kimmarebo 1:7. Ingen har sedan dess bott i den gamla byggnaden.Man tror att gården Tokared 1:7 bildades vid ett arvsskifte i början av 1800 talet då Gudruns farmors moster fick ärva marken efter sina föräldrar.

  Den gula mangårdsbyggnaden.är byggd 1920. Byggnadsstommen kommer från Södra Brännerna, en gård 1 km bort. Huset blev bostad åt Gudruns ogifte farbror Evald och hans föräldrar som blev brukare på. Tokared 1:7. När Lovisa dött 1942 skaffade Evald hushållerskan Anna Pettersson. De brukade gården tills i början av 60 talet. Då flyttade de och hyrde ut huset 1964 till fritidsbostad. Gudrun och hennes make Carl-Johan kom hit 1967 och hyrde i 10 år innan Gudrun köpte gården 1976.

  Ladugården är enligt taxeringshandlingarna byggd 1880 och rymde 1 häst och 4 kor. Den del som rymde fähuset är rivet. Nytt plåttak 1995. Rum inrett i ladugården 1995. Vagnboden är byggd 1924. Den gula förrådsbyggnaden har inrymt Strängsereds automatiska telefonstation och är flyttad som den var ifrån byn där den stod. Den är troligen byggd på 40 eller i början av 50 talet. Stationen är isolerad.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
1 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN TOKARED 1:7 och 1:14 (Brännerna)
Adress
Tokared 150, Strängsered
Ort
Ulricehamn
Areal
19.5 ha
Driftskostnad
7 723 kr

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!