Tomasgården 1

Gård i Od - 49 ha

Gård med öppet och vackert läge längst in på mindre grusväg. Bostadshus och ladugård med renoveringsbehov, 8 ha åker/bete och 30 ha skogsmark. Total virkesvolym ca 5.000 m³sk. Gården ligger 25 km från Herrljunga, 25 km från Ulricehamn och 45 km från Borås.

 • Ekonomi
  Pris
  4 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 16 nov

  Kostnader bostad
  (SEK / år)

  Försäkring, bostadsdel

  2 690 kr

  Fastighetsavgift

  3 022 kr

  El

  3 090 kr
  Totalt
  8 802 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 200 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Vackert, timrat bostadshus uppförd i slutet av 1800-talet i 1½ plan utan källare. Väggbeklädnad av trä och takbeklädnad av lertegel. Torpargrund. Bostadsytan uppgår enligt taxeringen till 100 m² och biytan till 85 m². Englasfönster med innanfönster. Kallvatten indraget i köket. Avlopp genom enkelt köksavlopp. Vatten genom borrad brunn. Uppvärmning genom vedspis i kök (ej eldad i på flera år) och två oljekaminer (funktion osäker). Byggnaden har under längre tid haft läckage i yttertak med omfattande skador som följd. Byggnaden håller en låg standard och kräver omfattande renovering. Huset har stått tomt och ouppvärmt sedan 2011.

  Första våning Kök med vedspis och indraget vatten. Stort skafferi. Vardagsrum bestående av två rum med valv emellan. Oljekamin i ett av rummen. Kammare.

  Andra våning Tre sovrum varav ett mindre och ett försett med oljekamin. I övrigt oinrett.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med plåttak. Fähus med 20 båsplatser för uppbundna djur. Invändig takhöjd, 2,10 meter till undersida takbjälklag. F.d. mjölkrum med hydrofor och vattenpump. Överbyggd gödselstad med gjuten platta. Loge, ränne och förrådsutrymmen. Byggnaden är i behov av renovering.

  Vedbod/brygghus

  Timrad vedbod/brygghus med plåttak.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 49,1 ha fördelat på skog 30,2 ha, impediment 9,9 ha, jordbruksmark 8,5 ha, tomt och övrig mark 0,5 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 47,4 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 3.010.000 kr fördelat på tomt 144.000 kr, bostad 259.000 kr, skog 2.213.000 kr, impediment 39.000 kr, jordbruk 285.000 kr och ekonomibyggnad 70.000 kr.

  Åker- och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen uppgår jordbruksmarken till totalt 8,5 ha. Marken är fördelad på ca 6 ha bra åkermark och 2,5 ha obrukad tegmark. Den brukade marken ligger i direkt anslutning till byggnaderna och är upplåten ett år i taget, enligt muntlig överenskommelse. Stödrätterna är jordägarens egendom och kan övertas av köparen.

  Skog

  Enligt skogsbruksplan upprättad i februari 2020 av Södra uppgår den produktiva skogsmarken till 30,2 ha med ett virkesförråd på ca 4.900 m³sk varav ca 2.450 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 1.950 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och ca 500 m³sk naturvårdsskog (S3, NS och NO). 4,8 ha består av röjningsskog (R1 och R2) och 0,5 ha är oplanterad kalmark. Trädslagsfördelning: tall 28%, gran 53% och löv 19%. Boniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha/år. Medelvolym 163 m³sk/ha. Ett års tillväxt om ca 160 m³sk tillkommer. Skogen är uppdelad på två skiften som båda nås genom befintliga skogsvägar.

  Jakt

  Jakträtten till högvilt är upplåten till Ods jaktklubb till 2023-06-30, enligt skriftligt avtal. Högviltsjakten bedrivs för närvarande på ett område om ca 2.400 ha. Småviltsjakten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

  Vägar

  Fastigheten har del i Holmåkra vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år. Fastigheten har del i Hagaslättsvägen (skogsvägen till utskiftet).

  Skola och barnomsorg

  Förskola och skola år Fk-6 ligger i Od, 3 km från gården och år 7-9 i Herrljunga, 28 km från gården.

  Fiber

  Fastigheten är ej ansluten till optisk fiber. Fiber finns dock i närområdet genom Od-Alboga Fiber och det är möjligt att ansluta fastigheten mot faktisk anslutningskostnad.

  Energideklaration

  Bostadshuset har stått obebott under senare år och någon energideklaration har därför inte upprättats.

  Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2020-12-18.

  Vägbeskrivning

  Kör väg 182 mellan Timmele och Annelund. I höjd med rastplatsen i Od, tag av mot Holmåkra. Efter ca 500 meter tag vänster. Fortsätt ytterligare ca 700 meter. Våra skyltar visar.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väghållning. För P-Od Holmåkra Tomasgården 4:3 m.fl. fastigheter

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
4 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
HERRLJUNGA HOLMÅKRA 4:2
Adress
Tomasgården 1
Ort
Ljung
Areal
49.1 ha
Boarea
100 m2
Driftskostnad
8 802 kr

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!