Gudarp 1:6

Skog i Tranemo - 27 ha

Gudarp är belägen strax söder om centrala Tranemo och är en del i det omtyckta friluftsområdet Hagatorpet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 23 ha och är uppdelad på två skiften, till fastigheten hör även 4 ha inägomark belägen med gräns mot inloppet till Tranemosjön. Totalt virkesförråd 3.974 m³sk varav 2.758 m³sk är slutavverkningsbar. Jakten är fri för ny ägare.

 • Ekonomi
  Pris
  2 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Söndag 25 okt

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  1 596 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 27,5 ha. Varav 22,9 ha är produktiv skogsmark, 0,4ha impediment, 4,0 inägomark och 0,2 väg och kraftledning.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 22,9 ha med ett totalt virkesförråd på 3.974 m³sk, varav 2.758 m³sk består av slutavverkningsbar skog (S2).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 52 %, 44 % tall och 4 % löv.

  Boniteten uppgår till 6,2 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 174 m³sk/ha.

  Skogen är överlag välskött och det är en jämn och bra åldersfördelning .

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder via Derome. Fältarbetet är utfört 2019, planen är uppräknad med två års tillväxt.

  Inägomark

  I fastigheten finns 4,0 ha inägomark. Marken är uppdelad på två områden, det större gränsar till inloppet Tranemosjön och banvallen. Marken är ej utarrenderad.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 1.596.000 kr fördelat på skogsmark 1.590.000 kr och impediment 6.000 kr. Taxeringsår 2020.

  Jakt

  Jakten är ej utarrenderad.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Planer och bestämmelser

  Gudarp 39:1 M Fl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19840302)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning

  Planer och bestämmelser

  Tranemo Socken, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19410626)

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg

  Samfällighet

  TRANEMO GUDARP S:1

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fjärrvärme

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Elledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO GUDARP 1:6
Adress
Gudarp 1:6
Areal
27.5 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!