Ingestorp 1:10

Skog i Länghem - 5,5 ha

Samhällsnära skogsskifte finns nu till salu, tillfälle för dig som vill utöka ditt befintliga innehav eller för dig som vill bli skogsägare för allra första gången. Totalt virkesförråd 447 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  350 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 10 maj
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 4,8 ha med ett totalt virkesförråd på 447 m³sk , varav 446 m³sk består av gallringsskog (G1 och G2), 0,6 ha av ungskog (R1) och 0,5 ha ej planterad skogsmark (K1).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 53 %, 44 % björk, 6% Asp, 5% Sälg och 3% Kl.Al.

  Boniteten uppgår till 6,7 m³sk/ha och år.

  Skogen består av ett skifte.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Lars Andersson Skogsguiden via Sydved. Fältarbetet är utfört våren 2021.

  Jakt

  Jakten tillfaller ny ägare.

  Arealer

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 5,5 ha. Varav 4,8 ha är produktiv skogsmark, 0,7 ha annat. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 5,6 ha.

  Taxeringsuppgifter

  Fastigheten är i dag samtaxerad med Ingestorp 2:4 och har därav inget eget fastställt taxeringsvärde

  Inteckningar

  Fastigheten är i dag samintecknad med Ingestorp 2:4, på tillträdesdagen kommer fastigheten ej vara intecknad.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Nätstation - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Kraftledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Nätstation

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
350 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO INGESTORP 1:10
Adress
Ingestorp 1:10
Areal
5.5 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!