Ingestorp 2:4

Skog, jakt och fiske i Länghem - 30 ha

Här finns nu en lättillgänglig skogsfastighet med vackra omgivningar i Länghem till salu. Ingestorp 2:4 har ett fantastiskt läge med sjöar på båda sidor och ett mycket tillfredsställande vägnät. Marken erbjuder många möjligheter till ett aktivt friluftsliv med eget skogsarbete, fiske, kräftor och jakt. Totalt virkesförråd är 3.840 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 10 maj
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 2 500 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 26,9 ha med ett totalt virkesförråd på 3.840 m³sk , varav 1.608 m³sk består av gallringsskog (G1), 1.358 Slutavverkningsbar (S2) och 6,1 ha av ungskog (R1 och R2).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 70 %, 19 % tall, 10 % björk och 1% övrig löv.
  Skogen har en bra åldersfördelning och är inne i en gynnsam tillväxtfas. Årlig tillväxt är beräknad till 154 m³sk per år. Boniteten uppgår till 7,6 m³sk/ha och år.
  Skifte ett har ett väl utvecklat vägnät och nås via en parkering utmed väg 27.

  Skogen består av två skiften.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Lars Andersson Skogsguiden via Sydved. Fältarbetet är utfört våren 2021.

  Arealer

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 30 ha. Varav 26,9 ha är produktiv skogsmark, 2,1 ha myr/kärr/mosse, 0,6 ha Väg och kraftledning och 0, övrig mark. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 28,1 ha.

  Taxeringsuppgifter

  Fastigheten är i dag samtaxerad med Ingestorp 1:10 och har därav inget eget fastställt taxeringsvärde

  Jakt och Fiske

  Jakten tillfaller ny ägare, marken är del av Länghem-Månstads älgskötselområde. Fastigheten har fiskerätt i båda sjöarna som den gränsar till och även rätt till att ta upp kräftor i dessa två sjöar. Sjöarna ingår i Vassgårdens FVO och innefattar totalt 7 st sjöar i området.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

  Strandskydd

  Strandskyddet innefattar 100 m från strandkanten.

  Fornlämningar

  På delar av fastigheten ligger rester av tidigare bebyggelse mm. Området med kulturlämningar är även noterat i Riksantivarieämbetets karttjänst, så ev kan enstaka lämningar vara fornlämningar. Se sammanställning "Spec värden" i skogsbruksplanen vilka bestånd som berörs. För med information kring specifikt område och typ av fornlämning kontakta mäklaren eller gå in på: https://app.raa.se/open/fornsok/

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Länghem, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20191209, Registreringsdatum: 20200408)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Vassgården, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 19690127)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledning - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  För Viltstängsel Längs Väg 27,delen Kila-Tingarör, Vägplan (Beslutsdatum: 20161012, Registreringsdatum: 20190221)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Samfällighet

  TRANEMO INGESTORP S:1

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Kraftledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Ledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
TRANEMO INGESTORP 2:4
Adress
Ingestorp 2:4
Areal
30.0 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!