Månstad 2:3

Skog och jakt i Månstad - 29 ha

Belägen utmed Oxabanan i Månstad ligger denna skogsfastighet som består av 22 ha produktiv skogsmark och 7 ha mosse. Totalt virkesförråd är 1.847 m³sk varav 1.258 m³sk utgör talldominerad naturvårdsskog. Jakten är fri för ny köpare.

 • Ekonomi
  Pris
  1 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 14 jun

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  126 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 22,0 ha med ett totalt virkesförråd på 1.847 m³sk , varav 1.258m³sk består av naturvårdskog (S3) och 473 m³sk slutavverkningsbar (S2). 4,3 ha K1 och 7 ha mosse.

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 6 %, 86% tall och 8 % löv.

  Boniteten uppgår till 3,5 m³sk/ha och år.

  Skogen består av ett skifte

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Mattias Karlberg. Fältarbetet är utfört våren 2021.

  Arealer

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 29 ha. Varav 22 ha är produktiv skogsmark, 6,9 ha myr/kärr/mosse, 0,1 ha Väg och kraftledning. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 40,7 ha. Orsaken till att arealen är större i fastighetsregistret är idag okänd.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 126 .000 kr fördelat uteslutande på skogsimpediment. Taxeringsår 2020.

  Jakt

  Jakten tillfaller ny ägare.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO MÅNSTAD 2:3
Adress
Månstad 2:3
Areal
29.0 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!