Skog i Strängsered - 17 ha

Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med jämn åldersfördelning och bra värdetillväxt. Totalt virkesförråd 1.935 m³sk. Jakträtten tillfaller köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  1 350 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 1 jun

  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 350 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 17,8 ha fördelat på produktiv skogsmark 17,2 ha och åker- och betesmark 0,6 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 21,8 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för år 2020 uppgår till totalt 1.280.000 kr därav skogsvärde 1.198.000 kr och jordbruksmar 82.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Sydved till 17,2 ha med ett virkesförråd på totalt 1.935 m³sk, varav 1.087 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1) och 425 m³sk gallringsskog (G1). 8,4 ha består av röjningsskog (R2). Trädslagsfördelning: tall 10%, gran 56% och löv 34%. Boniteten är beräknad till 5,8 m³sk/ha/år. Medelvolym 113 m³sk/ha. Löpande tillväxt 5,4%. Skogen är väl samlad i ett skifte.
  Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs f.n. i Strängsered södra älgjaktslag omfattande ca 1.300 ha.

  Åker- och betesmark

  0,6 ha åker- och betesmark. Marken är inte utarrenderad. Stödrätter saknas.

  Byggnader

  Förrådsbyggnad uppförd i trä med tak av aluminiumplåt. Utvändigt mått 5 x 4 meter. Byggnaden håller en låg standard.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i Kimmarebo Ga:1 som förvaltas av Kimmarebo vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Kör R40 mellan Ulricehamn och Jönköping. Tag av mot Strängsered/Köttkulla och vidare mot Köttkulla. Efter 650 meter tag vänster vid vår "dubbelskylt".

  Tillträde

  Tillträde efter överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 350 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN KIMMAREBO 1:4
Areal
17.8 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!