Skogsbyran

Vrångestorp 1:2

Skog i Grönahög - 67 ha

Välskött och lättåtkomlig skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med stor andel grandominerad gallringsskog och hög bonitet. Totalt virkesförråd 14.500 m³sk varav 9.300 m³sk gallringsskog. Inga byggnader. Avstånd till Ulricehamn, 25 km.

 • Ekonomi
  Pris
  9 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 16 sep
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 5 000 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 67,2 ha fördelat på produktiv skogsmark 66,3 ha, impediment 0,4 ha och övrig mark 0,5 ha.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för år 2017 uppgår till totalt 3.249.000 kr därav skogsvärde 3.249.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 66,3 ha med ett virkesförråd på totalt ca 14.500 m³sk, varav 4.350 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1), 9.300 m³sk gallringsskog (G1) och 650 m³sk är avsatt till naturvård (NO). 7,7 ha består av röjningsskog (R2) och 3,2 ha av planterad kalmark (K2). Trädslagsfördelning: tall 4%, gran 93% och löv 3%. Boniteten är beräknad till 9,6 m³sk/ha/år. Medelvolym 219 m³sk/ha. Beräknad årlig tillväxt 4,2% under planperioden. Skogen är väl samlad i ett skifte och lättåtkomligt tack vare landsväg som går genom skiftet. Skogen är överlag välskött med god bonitet. Enligt skogsbruksplanen är det många döda plantor i avd 5. Säljaren åtar sig att hjälpplantera avdelningen innan fastigheten tillträds. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  All jakt är upplåten till Dalstorps Jaktlag till 2020-06-30, enligt skriftlig upplåtelse. Älgjakten bedrivs f.n. i Växtorps jaktlag omfattande ca 2.200 ha.

  Samfälligheter

  Fastigheten har del i Uddagårdens vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Ulricehamn kör Grönahögsvägen till Köttkulla. I Köttkulla kör mot Ryd och följ därefter skyltar mot Ölsremma. Vår skylt sitter uppsatt en bit in på fastigheten. Fastigheten gränsar i söder mot Ölsremma, Tranemo kommun.

  Tillträde

  Tillträde efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  Fastigheten har del i Uddagårdens vägsamfällighet.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
9 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
ULRICEHAMN VRÅNGESTORP 1:2
Adress
Vrångestorp 1:2, Grönahög
Ort
Grönahög
Areal
67.2 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!