Lund 5:1

Skog i Knätte, Ulricehamn - 4,7 ha

Skogsfastighet med fantastisk tillväxt belägen 15 km nordost om Ulricehamn. Ett virkesförråd på 1.148 m³sk bestående av enbart yngre gallringsskog. En möjlighet för Dig som söker en tillväxtskog och kanske vill bli skogsägare för allra första gången eller för Dig som vill utöka ditt befintliga innehav.

 • Ekonomi
  Pris
  875 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Fredag 17 jun

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  131 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 4,7 ha med ett totalt virkesförråd på 1.148 m³sk. Hela volymen består av yngre gallringsskog (G1) och utgörs av 100% gran. Medeltalvolym 244 m³sk per hektar. Hög boniteten på 12,1 m³sk/ha och år. Skogen har idag en årlig tillväxt på 79 m³sk, vilket motsvarar 7% av det totala virkesförrådet.

  Skogen består av ett skifte med tydliga vägar för skogsfordon.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Södra / Dan-Christer Arveskär. Fältarbetet är utfört i januari 2020 och framskriven till 2022,

  Arealer

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 4,7 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 4,78 ha.

  Jakt

  Jakten är muntligen utarrenderad till och med kommande jaktår, 2023-06-30

  Inteckningar

  Fastigheten är idag samintecknad med annan fastighet. Ärendet är inlämnat till fastighetsinskrivningen och fastigheten kommer att säljas fri från inteckningar.

  Taxeringsuppgifter

  Totalt taxeringsvärde 131.000 kr fördelar sig uteslutande på skogsmark.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
875 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN LUND 5:1
Adress
Lund 5:1, Knätte
Areal
4.7 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!