Gärdet Ödsmåla 41

Gård i Kungsäter med egen strand vid Oklången - 65 ha

Välkommen till Ödsmåla. Vackert belägen gård med ca 500 m egen strand vid sjön Oklången, total areal om 65 ha. Byggnaderna ger en trevlig inramning av gårdscentra med vacker utsikt över sjön. Öppna markerna ligger omgärdat av vackra stenmurar, med naturskönt läge i direkt anslutning till byggnaderna. Total virkesvolym på 11.900 m³sk och bonitet på 8,9. 3500 m³sk är gallringsskog och 5.650 m³sk är slutavverkningsbar skog.

 • Ekonomi
  Pris
  9 400 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 17 maj

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  28 240 kr
  Vatten/avlopp
  690 kr
  Sophämtning
  1 030 kr
  Väg
  3 774 kr

  Försäkring

  8 989 kr

  Fiber

  1 406 kr
  Totalt
  44 129 kr
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 350 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört i 1½ - plan med torpargrund. Träfasad och tak av plåt. Uppvärmning med vattenburet system, luft/vatten värmepump Thermia, solcellsanläggning (9 kWh) och vedpanna. 2 st elpatroner, totalt 9 kWh (6+3 kWh). 2 st ackumulatortankar a´ 750 l. Vattenfilter, hydropress. 1-2-3-glasfönster. Djupborrad brunn. 3-kammaravlopp. Fiber finns indraget.

  Första våning Groventré med tvättmaskin och vedpanna. Kök med matsal, el- och gasspis, inbyggnadsugn och inbyggnadsmicro. Kyl/frysskåp. Vardagsrum med valv emellan och öppen spis (ej i funktion). Badrum med dusch, wc och handfat. Hall/entré.

  Andra våning Allrum med förråd. Två sovrum varav ett med utgång till balkong i sydvästläge. Klädkammare. Badrum med klinkergolv och delvis kakel på väggar. Relaxrum med golvvärme med fin utsikt över sjön. Bastu i anslutning till relaxrummet.

  Ladugård

  Ladugård uppfört i trä med eternittak, bestående av äldre djurstall, sadelkammare, maskinhall, ränne. Yttermått ca 32 x 10 m. Till detta finns vidbyggd öppen maskinhall och gödselplatta på baksidan. El finns.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med plåttak. Innehåller isolerat garage, vagnbod, äldre djurstall, ränne. I garaget finns luftvärmepump, takhöjd ca 3,5 m. El finns.

  Uterum/orangeri

  Uterum/orangeri, plats för avkoppling och mindre växtodling. Uppfört med murade väggar och tak av plåt/plast. Yttermått ca 6 x 6 m. Järnspis. El finns.

  Vedbod/Carport

  Vedbod/carport uppfört i trä med plåttak.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 64,6 ha fördelat på produktiv skogsmark 49,4 ha, åker/betesmark 13,9 ha, väg och kraftledning 0,7 ha och annat 0,6 ha. Areal enligt fastighetsregistret 62,0 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i januari 2021 till 49,4 ha med ett virkesförråd på ca 11.900 m³sk, varav ca 3.500 m³sk är gallringsskog och ca 5.650 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 15%, gran 64%, löv 19% och ädellöv 2%. Boniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns ca 13,9 ha åker- och betesmark. Marken är utarrenderad innevarande brukningssäsong.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m 2021-06-30. Älgjakten bedrivs genom Ödsmåla älgjaktlag som jagar på ett område om ca 520 ha.

  Fiskerätt i Oklången och Björkesjön.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 7.821.000 kr fördelat på följande: bostadshus 1.120.000 kr, tomtmark 205.000 kr, ekonomibyggnader 88.000 kr, skogsmark 5.607.000 kr, åkermark 612.000 kr, betesmark 183.000 kr och impediment 6.000 kr.

  Övrigt

  Besiktning av bostadshuset är utförd i mars 2021 och finns tillgänglig på visningen, alternativt kontakta mäklaren för info. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Fastigheten visas torsdag 29 april och måndag 3 maj 2021. Vänligen kontakta mäklaren för att boka tid för visning. Bokningen kommer ske av mindre grupper åt gången med hänsyn till covid -19.

  Frågelista

  Frågelista finns i fullständig version på nätet och kommer att finnas tillgänglig på visningen.

  Vägbeskrivning

  I Kungsäter kör mot "Karl Gustav 7", därefter ca 500 m, tag vänster mot "Ödsmåla 2". Kör ca 1,2 km tag vänster vid "1 Ljungen", därefter ytterligare ca 1 km, tag höger. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Varberg Ödsmåla Ga:1 (Ödsmåla-Brunareds samfällighetsförening).

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Förmån för Varberg Ödsmåla 2:11.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Mäsen M Fl Sjöars Fiskevårdsområde, Fiskevårdsområde (Beslutsdatum: 19931116)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att för utfart använda vägen y samt för pakeringsplats för personbil använda området y, enligt karta. - Väg. Förmån för Varberg Ödsmåla 2:12.

  Samfällighet

  VARBERG ÖDSMÅLA S:1

  Rättigheter last

  Brunn, förmån för Varberg Ödsmåla 2:9.

  Vägar

  Ljungavägen N17U

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
9 400 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
VARBERG ÖDSMÅLA 2:3 OCH 2:4
Adress
Gärdet Ödsmåla 41, Kungsäter
Ort
Kungsäter
Areal
64.6 ha
Boarea
144 m2
Driftskostnad
44 129 kr

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!