Gård i Väröbacka - 21 ha

Centralt belägen gård med många möjligheter. Gårdens areal är 21 ha fördelat på 17 ha åker och betesmark samt 4 ha skog. Säljs samtidigt som en närliggande gård med bostadshus och brukningscentrum.

 • Ekonomi
  Sista anbudsdag
  Måndag 1 jun

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  271 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  2 526 000 kr
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 600 000 kr
 • Byggnader
  Ladugård
 • Fastighetsuppgifter

  Samtida försäljning

  Fastigheten marknadsförs och säljs samtidigt med närliggande fastighet Varberg Ambjörntorp 5:1. Fastigheterna ägs och har brukats som en enhet. Fastigheterna kan köpas var för sig av olika köpare men även tillsammans av en köpare. Spekulant som önskar köpa båda fastigheterna skall därför lägga bud på respektive fastighet.

  Areal

  Enligt fastighetsregistret uppgår den totala arealen till totalt 21,3 ha. Enligt skogsbruksplan fördelar sig den produktiva arealen på 17,3 ha åker och betesmark samt 3,8 ha skogsmark.

  Åker och betesmark

  Marken har en bra arrondering och är endast uppdelad i två block med en gårdsväg som skiljer dem år. Det ena blocket ligger i anslutning till ladugården och används används idag som betesmark. Marken är täckdikad. Stödrätter motsvarande blockarealen följer med fastigheten.

  Skogsmark

  Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2020 till 3,8 ha. Skogsbruksplanen är framtagen gemensamt med fastigheten Ambjörntorp 5:1. Skogsmarken på Värö 1:1 består av 2 avdelningar: avdelning 1 är 0,7 ha och har ett virkesförråd på 90 m³sk, avdelning 2 är 3,1 ha och har ett virkesförråd på 780 m³sk, nyckelbiotop. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet på åkermark är ej fastställt då ca 3 ha åker nyligen reglerats till en annan fastighet.

  Översiktsplan

  Varbergs kommun arbetar med ny översiktsplan som kan beröra fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Varberg Sunnvära Ga:1

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Kraftledning

  Samfällighet

  VARBERG SUNNVÄRA S:4

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme, för väg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Röjningsrätt, väg

  Kommentar

  Kommunal vattenledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Fast.betn.
VARBERG VÄRÖ 1:1
Areal
21.3 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!