Östra Kalthus 7

Industrimark och åker i Åskloster - 7 ha

En fastighet med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Väl underhållet byggnadsbestånd med stora ytor, ca 4.600 m². Fastigheten består även av åkermark som är taxerad som industrimark. Kombinationen med byggnader, solceller och mark ger goda förutsättningar för en bra avkastning.

 • Ekonomi
  Pris
  14 000 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  461 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  8 661 000 kr
  Pantbrev
  7st inteckningar på totalt 3 850 000 kr
 • Byggnader
  Tidigare hönshus, byggnad 1-4.

  Byggnaderna är uppförda med murade och putsade väggar. Yttertaken är belagda med ny plåt från år 2017. Även portarna är nya från 2017. Byggnaderna är vardera ca. 600 m². Totalt 2.400 m². Invändig takhöjd är ca 2.7 m och portarnas höjd är 2.4 m.

  Packeri byggnad

  Byggnaden är uppför år 2000 på en plats där tidigare byggnad revs och ersattes med denna. Måtten är ca 17 x 13 meter. Byggnaden har fungerat som packeri för leverans till livsmedelsbutik och består av packrum, kyllager, utlastningsrum, omklädningsrum och pentry. Den ansluter till tidigare hönshus och maskinrum som tillhör fastigheten. Byggnaden är byggd med murade och putsade väggar. Tak med trätakstolar och plåttak. Innerväggarna i packeriet är till största delen kaklade, övriga väggar är putsade och målade. Vattenburen golvvärme i alla rum förutom i kyllager. Pentry och fikarum med diskbänk, kylskåp och köksinredning med träluckor. Klinkers på golvet och tapeter på väggar. Omklädningsrum och duschrum med dusch, handfat och wc. Kakel på väggar och klinkers på golvet. Packeriet binder ihop de fyra husen med korridorer till en gemensam byggnad.

  Service byggnad, byggnad 5

  Byggnadens yttre är byggd såsom de andra fyra tidigare hönshusen med murade och putsade väggar. Taken är belagda med ny plåt från år 2017. Även portarna är nya från 2017. Byggnaden är ca. 600 m². Byggnaden har använts till servicebyggd med förråd, lager och verkstad. Idag är byggnaden uthyrd till en snickare., enligt muntlig överenskommelse.

  Husvagnshall, byggnad 6.

  Byggnaden är tilläggsisolerad ombyggd för vinterförvaring av husvagnar. Byggnaden är idag uthyrd enligt hyreskontrakt. Byggnadsyta ca 1.080 m². Denna byggnad är uthyrd för husvagnsförvaring. Ett hyreskontrakt finns för byggnaden som är tecknat på 5 år, fr o m 2021-10-01 t o m 2026-09-30. Detta hyreskontrakt övertas av ny fastighetsägare efter överenskommelse med hyresgästen. För ytterligare information kontakta fastighetsmäklaren.

  Hönshus, byggnad 7

  Byggnad med pågående äggproduktion. Måtten är ca 80 x 15 meter. Till detta tillkommer gödsellager och packeri. Solcellsanläggning är monterad på packeriets tak.

  Förutsättningar för övertagande. Säljaren beräknar att avveckla produktionen 2022-11-01. Efter detta datum skall utrusningen monteras ner och transporteras bort av en annan köpare som dessutom skall tvätta stallet. Byggnaden beräknas vara färdig för ny ägare 2023-02-01 och därefter kan ny fastighetsägare tillträda byggnaden. Någon ersättning kommer inte utgå för hyresperioden till ny fastighetsägare. I kontraktet med köparen av utrusningen för äggproduktionen skall denne ha möjlighet att lagra utrusningen på en plats som är överenskommen och skall vara flyttad senast 24 veckor efter 2022-11-01. De som hyr byggnad 6, husvagnshallen har önskemål om att även hyra denna byggnad för husvagns- och husbilsförvaring förvaring. För ytterligare information kontakta fastighetsmäklaren.

 • Fastighetsuppgifter

  Försäljningsalternativ

  Det finns två försäljningsalternativ: hela fastigheten eller del av den. Enligt fastighetskarta så finns en preliminär gräns inritad och då är det den västra delen med fem byggnader som är aktuell att sälja. Utgångspriset för hela fastigheten är 14.000.000 kr och för den västra delen är utgångspriset 9.000.000 kr.

  Industrimark

  Fastighetens areal består av bebyggd yta och till stor del av åkermark som är taxerad som industrimark. Åkermarken är utarrenderad innevarande år.

  Vattenförsörjning

  Fastigheten ansluten till kommunalt vatten och har även egen brunn.

  Visning

  Kontakta mäklaren för bokning av visning.

  Lantmäteriförrättning

  Ansökan är inlämnad 2021 10 06 för att avstycka och dela fastigheten i två delar. Ifall någon köper hela fastigheten kommer ansökan att återkallas.

  Areal

  Enligt fastighetsregistret är arealen 6,93 ha.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Vatten

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fjärrvärme

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Samfällighet

  VARBERG ÅSKLOSTER S:2

  Samfällighet

  VARBERG ÅSKLOSTER S:1

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt TELE

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar och industrimark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  10. Kontakta mäklaren för ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
14 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
VARBERG ÅSKLOSTER 1:103
Adress
Östra Kalthus 7
Ort
Åskloster

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!