Torpavägen 54

Gård öster om Kärradal - 9,5 ha

Vackert belägen gård 11 km norr om Varberg och endast 2 km från havet i Kärradal. Välhållet bostadshus på totalt 200 m² med låga driftskostnader. Ladugård med stallboxar och ca 5,7 ha med åker- och betesmarker ger goda möjligheter till egen odling och/eller djurhållning.

 • Ekonomi
  Pris
  5 800 000 kr (Utgångspris)

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 000 kr
  Sophämtning
  1 190 kr
  Väg
  1 000 kr

  Försäkring bostadshus

  3 673 kr

  El, hushåll och uppvärmning

  20 000 kr
  Totalt
  26 863 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1937 i 1 ½ plan med källare under hela huset. Huset är ombyggt och renoverat 1958 och 1988. Plankstomme, väggar av trä (nymålade) och plåttak. Nya treglasfönster samt ett par äldre treglasfönster. 5 rum och kök. Nyuppmätt bo/biarea (av Diakrit) på totalt 200 m², inkl. källaren, varav boarea 121 m² (enligt fastighetstaxering). Centraldammsugare.

  Huset är i gott skick och väl underhållet. Välisolerat hus med låga uppvärmningskostnader, energiklass B, se vidare i bifogad energideklaration.

  Uppvärmning med jordvärme. Frånluftsventilation. Borrad vattenbrunn. Enskilt avlopp från 1988 med trekammarbrunn och infiltration. Fiber inkopplat.

  Första våning Entré/hall med garderober. Kök med hällspis och spiskupa, varmluftsugn, kyl/frys, frysskåp, mikrovågsugn och diskmaskin. Matrum med utgång till altan med söderläge. Vardagsrum. Badrum med WC, handfat och dusch.

  Andra våning Hall. 3 sovrum med garderober. Toalett med WC och handfat. Sidoförråd.

  Källare Groventré och tvättstuga. Pannrum med värmepump, vattenfilter, vattenpump och hydrofor, här finns även den gamla vedpannan kvar (ej i funktion). Matkällare. Bastu med anslutande duschutrymme.

  Driftskostnad Total driftskostnad: 26 863 kr/år. I detta ingår följande kostnader: Slamtömning: 1000 kr, renhållning: 1190, väg: 1 000, försäkring: 3 673, El (hushåll och uppvärmning): ca 20 000 kr. Årlig elförbrukning: 11 100 kWh/år (2022). Antal personer i hushållet: 1 st.

  Ladugård

  Uppförd som vinkelbyggnad i trä och mursten med eternittak samt betonggolv. Invändiga utrymmen; häststall med 7 boxar, takhöjd ca 2,0 m. Loge, ränne, spannmålsmagasin och en vagnbod/garage (ej betonggolv) samt ett mindre garage på gaveln mot landsvägen. Area 350 m² enligt taxeringen.

  Hönshus/garage

  F.d. hönshus med tillbyggt garage på ena gaveln. Uppfört i mursten/puts med eternittak samt plåttak på garaget. Invändiga utrymmen; snickarbod, garage/förråd samt övervåning med förrådsutrymmen. Garage med plats för två personbilar.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 9,50 ha enligt lantmäteriets register, tomtavstyckning på ca 0,18 ha är avdragen från totalarealen. Arealen utgörs av ca 4,5 ha åkermark, ca 1,2 ha betesmark, ca 3,2 ha skogsmark och ca 0,6 ha tomtmark. Delarealer enligt uppmätning på eniro.se.

  Åker- och betesmark

  Totalt ca 4,5 ha åkermark i anslutning till gården samt ca 1,2 ha åker/betesmark i den södra delen på bergkullen. Åkermarken på 4,5, ha är utarrenderad t.o.m. 2023-12-31, medan betesmarken inte används för närvarande utan endast hållits öppen med betesputs. Delar av lövskogen och grandungen längst i söder (totalt ca 1,0 ha) är f.d. betesmarker som kan restaureras till ny betesmark.

  Skogsmark

  På bergkullen i fastighetens södra del finns ett par områden med lövskog samt en mindre grandunge, totalt ca 3,2 ha. Virkesvolymen är inte uppmätt.

  Paddock

  Bakom ladugården finns en paddock på ca 800 m² (ca 20x40 m) med 4 belysningsstolpar.

  Jakt

  Jakträtten är inte utarrenderad.

  Tomtavstyckning

  Lantmäteriförrättning pågår där ett mindre markområde på ca 1800 m² längs landsvägen skall avstyckas, tomten är markerad med röd färg på fastighetskartan. Denna tomt ingår inte i försäljningen.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns 2 registrerade fornlämningar i den södra delen av fastigheten. Dessa utgörs av en gravsten i kanten av betesmarken samt en stensättning strax söder om gravstenen.

  Planer, bestämmelser mm

  Fastigheten berörs inte av någon detaljplan. I översiktsplanen (FÖP Norra kusten) finns vissa restriktioner i området beträffande byggnation av enstaka hus. Områden som nyttjas för jord- och skogsbruk samt gårdar med djurhållning ges möjlighet till kompletterande enstaka byggnation för att därigenom skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling.

  Skola, samhällsservice m.m.

  Förskola finns i Tångaberg, skola F-5 finns i Bläshammar och 6-9 i Trönninge eller Varberg. Ny F-9-skola i Tångaberg öppnar 2026 endast 2 km från gården. Övrig samhällsservice i Varberg.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är taxerad till 2.840.000 kr (2020 års taxering). Delvärden; bostadshus 1.429.000, tomtmark 534.000, ekonomibyggnader 290.000, åker- och betesmark 321.000, skogsimpediment 7.000 och skogsmark 259.000 kr.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns en uttagen inteckning på 1.655.000 kr i fastigheten.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämningar

  Gemensamhetsanläggning

  Varberg Torpa GA:13 (Torpavägens vägsamfällighet).

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Torpa GA:5 (Granhamnsvägen) att använda mark längs fastighetens västra gräns.

  Samfällighet

  VarbergTorpa S:1, S:2, S:4, S:5, S:6, S:7, S:10, S:11, S:12, S:13, S:14, S:15, S:16

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, skogs- och jordbruksmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.
Visningsanmälan

Fakta

Pris
5 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Torpa 4:4
Adress
Torpavägen 54
Ort
Varberg
Areal
9.5 ha
Driftskostnad
26 863 kr

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!