Västergården 30

Västergården i Sparsör

Nu säljs äntligen Västergården 30, en omtalad tomt på 0,8 ha belägen utmed Knektåsvägen strax utanför Sparsör. Många har säkert önskat genom åren att tomten skulle se annorlunda ut och nu är det dags för en ny ägare att ta tag i projektet att åter göra detta till en plats att trivas på. Varken bostadshuset eller marken är idag brukningsbara och är i stort behov av uppröjning och bortforsling av diverse tunga fordon och material. Kanske är detta tillfället för dig som har egna möjligheter till bortforsling/sanering och som söker ett projekt och en stor tomt att göra till sin egen. Kontakta mäklaren för mer info gällande visning och försäljningsvillkor.

  • Ekonomi

    Taxeringsår
    2023
    Taxeringsvärdet är
    Fastställt
    Värderingsår
    2023
    Taxeringsvärde byggnad
    361 000 kr
    Taxeringsvärde totalt
    1 162 000 kr
  • Byggnad

    Allmän information

    Fastigheten säljs med friskrivningsklausul både gällande byggnader och mark.

    Byggnadskommentar

    Bostaden har inte varit bebodd på många år och är mycket eftersatt. Det finns inga nycklar till bostaden. Byggnaden har ej kunnat inspekterats inifrån pga risk för bla ras.
    Vatten
    Enskilt vatten året om
    Avlopp
    Avlopp saknas

    Övriga byggnader

    På tomten finns tre ytterligare byggnader i form av förråd och uthus. Byggnaderna har ej inspekterats invändigt.

  • Byggnader
  • Energideklaration
    Status
    Energideklaration ej utförd
  • Rättigheter & Belastningar

    Gemensamhetsanläggning

    Borås Tosseryd Ga:2

    Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

    Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

    Rättigheter förmån

    Officialservitut: Vattentäkt

    Avtalsrättigheter

    Avtalsnyttjanderatt JAKT MM

  • Allmänt

    Tomten är ca 8.000 m² och är belägen på båda sidor om Knektåsvägen. Marken belägen norr om vägen är idag bevuxen med uppvuxen blandskog, övervägande del lövträd men även partier med granskog.

    Taxeringsuppgifterna baseras på 2021 års taxering. Fastighetsavgift 8.524 kr / år.

    Fastigheten säljs via ett godmans uppdrag, under dessa omständigheter finns det begränsat med uppgifter att hämta in av personer som känner till detaljer om fastigheten.

    Kommunen har varit och gjort platsbesök på marken och inventerat allt som behöver tas bort. Något vite är inte utfärdat idag. Kontakt mäklaren för mer info.

    Fastigheten ligger inom den primära och sekundära zonen i vattenskyddsområdet för Öresjö (Borås primära vattentäkt), vilket bla kräver försiktighet vid avverkning och borttransport. Se bifogad fil.

    De fordon som finns registrerade på fastighetsägaren och som är belägna på tomten kommer i samband med kontraktskrivningen skrivas över på köparen. Kontakta mäklaren för mer info.

  • Försäljnings­information

    Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren 2023-02-06 på bifogad budblankett eller mail cecilia@skogsbyran.com

    1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
    2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
    3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
    4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
    5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
    6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
    7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
    8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
    9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
    10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Fast.betn.
BORÅS GINGRI-KÄRRA 1:12
Adress
Västergården 30
Ort
Sparsör
Areal
7975 m2
Boarea
88 m2
Boarea
88 m2

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!