Skogsbyran

Veka 1:1

Skog & jakt i Hillared 75 ha

Välkommen till Veka, skogsfastighet med hög värdetillväxt, höga naturvärden, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 61,2 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 8.550 m³sk. Jakträtten är fri för ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten har gräns mot Ätran och Veka Öjasjö. På fastigheten finns ett frititdshus/jaktstuga i mycket bra skick.

 • Ekonomi
  Pris
  6 300 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 30 sep
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 25 000 kr
 • Byggnader
  Fritidshus/jaktstuga

  Fritidshus/jaktstuga uppfört år 1995 i mycket bra skick. Uppfört i trä med tak av betongpannor. Djupborrad brunn, ca 80 m med nedsänkbar pump. Avlopp med 3-kammarbrunn. Uppvärmning med elradiatorer och öppen spis. 2-glas isolerfönster. Källare under del av huset med krypgrund.

  Kök med elspis, fläkt, kyl/frys-skåp i öppen planlösning med vardagsrum och öppen spis. 2 st sovrum. Badrum med duschkabin, wc och handfat.

  Källare Uppvärmt källarrum för förvaring av t ex trimmer, motorsåg, verktyg mm. Här finns även vv-beredare Thermia 110 l och hydropress.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 75,0 ha fördelat på skog 61,2 ha, åker/betesmark 11,6 ha, väg- och kraftledning 0,2 ha, impediment 1,8 ha och annat 0,2 ha. Arealuppgift enligt fastighetsregistret är 74,4 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad juli 2019 till 61,2 ha med ett virkesförråd på totalt ca 8.550 m³sk, varav ca 4.350 m³sk är gallringsskog och ca 3.050 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 10%, gran 81%, ek 2%, björk 6% och asp 1%.. Boniteten är beräknad till 8,8 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 400 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  Ca 11,6 ha är åker- och betesmark. Marken är utarrenderad innevarande brukningssäsong.

  Jakt och fiske

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Fiskerätt i Veka Öjasjö och kräftfiske i Ätran.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är samtaxerad med Veka 1:2. Taxeringsvärde totalt för Veka 1:1 bedöms vara totalt 4.525.000 kr, varav skogsmark 3.735.000 kr, åkermark 158.000 kr, betesmark 87.000 kr, impediment 8.000 kr, småhusbyggnad 422.000 kr och tomtmark 115.000 kr.

  Vägsamfällighet

  Fastigheten har del i Veka-Påtebo Vägsamfällighet.

  Visning

  Fastigheten visas onsdag den 11 september 2019, kl 17.00 - 18.00. Föranmälan till mäklaren.

  Skogsmarken förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Frågelista

  Frågelista finns i fullständig version på nätet och kommer att finnas tillgänglig på visningen.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Vägbeskrivning

  I Hillared tag av mot "Veka 1" vid Cramers blommor. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Infiltreringsanläggning.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Brunn mm.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Vatten mm.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Vatten mm.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Avloppsledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
6 300 000 kr (Högstbjudande)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA VEKA 1:1
Adress
Veka 1:1, Hillared
Ort
Hillared
Areal
75.0 ha
Boarea
68 m2

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!