Skogsgård i Mårdaklev - 31 ha

Fastigheten Mårdaklevs-Vallen 1:4 omfattar 27,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4.725 m³sk. Utöver skogsmarken finns 2 ha inägomark, 1,7 ha mosse samt ett byggnadsbestånd med en torpstuga och ekonomibyggnader. Alla byggnader är i äldre skick men kan renoveras för permanent- eller fritids boende. Fastigheten är högt och vackert belägen söder om Mårdaklev.

Fakta

Pris:
2 600 000 kr
Fastighetsbeteckning
Svenljunga Mårdaklevs-Vallen 1:4
Adress
Vallen Yttre 5
Ort
Mårdaklev
Boarea
95 m2
Areal
31.6 ha
Driftskostnad bostad
7 800 kr

SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
2 600 000 kr
Sista buddag
Onsdag 25 okt
Kostnader bostad
(SEK / år)
Årlig kostnad för elektricitet ca
2 500 kr
Försäkring för hela gården
5 300 kr
Totalt
7 800 kr
Pantbrev
7st om totalt 353 000 kr

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i äldre stil som är uppfört med en stomme av trä på torpargrund. Taket är belagt med plåt och fasad av trä. Det finns en grävd brunn som förser huset med vatten. Äldre avloppsanläggning. Byggnaden är av enklare standard och överlåts i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Byggnaden kommer inte att städas utan övertas som den är av köparen.

Bostadshuset rymmer kök, badrum, allrum och sovrum. Huset är inte beboeligt och renovering har påbörjats men mycket återstår. Byggnaden är lämplig för fritidsändamål.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med stomme och fasad av trä. Taket är belagt med plåt. Byggnaden har under senare tid använts som förråd. Byggnaden kommer inte att städas ytterligare utan övertas som den är på kontraktsdagen.

Förrådsbyggnad

Mindre förrådsbyggnad med träfasad och papptak.

Garage

Garage/förråd med stomme och fasad av trä. Plåttak.

Jordkällare

Gammal jordkällare som är överbyggd med ett plåttak.

Fastighetsuppgifter

 • Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Olle Linder i september 2017 till 27,4 ha med ett virkesförråd på totalt 4.725 m³sk. Därav är 3.270 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 920 m³sk är gallringsskog i huggningsklass (G1 och G2). Trädslagsfördelning: tall 28 %, gran 56 %, björk 8 %, ek 6 % och övrigt löv 2 %. Boniteten är beräknad till 6,8 m³sk/ha/ år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 124 m³sk.

  I skogsbruksplanens grundförslag föreslås att man under planperioden föryngringsavverkar 1.360 m³sk och gallrar 220 m³sk.

  Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastighetens areal är registrerad i KMM´s älgskötselområde hos länsstyrelsen.

 • Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde från taxeringen 2017 är totalt 1.575.000 kr. Varav skog 972.000 kr, jordbruk 99.000 kr, ekonomibyggnader 24.000 kr, bostadshus 344.000 kr, tomtmark 120.000 kr och impediment 16.000 kr.

 • Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Svenljunga Mårdaklevs-Vallen Ga:1

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
2 600 000 kr
Fastighetsbeteckning
Svenljunga Mårdaklevs-Vallen 1:4
Adress
Vallen Yttre 5
Ort
Mårdaklev
Boarea
95 m2
Areal
31.6 ha
Driftskostnad bostad
7 800 kr

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!