Skog i Gesebol, Bollebygd - 37 ha

Skog naturskönt beläget i tre närliggande skiften i Gesebol. Säljs i sin helhet eller i delar, avstyckning pågår från gårdsdel pågår, gränsstolpar utsatta. Virkesförråd på 6.350 m³sk. Avverkningsförslag 2.200 m³sk. under planperiod. Inga byggnader på skogsdel. Samtidigt med skogen säljs även en gårdsdel med bostad , öppen mark och ekonomibyggnader. Båda fastigheterna säljs samtidigt till en eller två olika köpare.

 • Ekonomi
  Pris
  4 000 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Tisdag 25 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Lantmäteriförrättning

  Avstyckning av skogsdelen på Gesebol 1:13 pågår genom lantmäteriförrättning för att bilda en ny skogsfastighet, gränsstolpar är utsatta. Fastigheten kan inspekteras på plats med hjälp av kartmaterial.

  Skog

  Virkesförråd totalt på 6.350 m³sk. Avverkningsförslag 2.200 m³sk. under planperiod. Fastigheten om ca 37,1 ha kan köpas i sin helhet som en blivande fastighet. Alternativt kan de olika skiftena läggas till närbelägna lämpliga skogsfastigheter genom lantmäterireglering. Skogsbruksplaner är framräknade till mars 2024 och delade i två skogsbruksplaner där skifte 1, innehåller avdelning 6, del av 7, 8-13,17-18 och skifte 2, avdelning 1-5.

  Planen för skifte 1 och 2 visar totalt virkesförråd på 3.600 m³sk. och en areal om 24,6ha. Ett medeltal på 171 m³sk. per ha. Medelboniteten för dessa skiften är 6,5 m³sk. per ha och tillväxt på 153 m³sk. per år.

  Föreslagen avverkning på skifte 2 är under planperioden 1.721 m³sk, huvudsakligen gran, mindre del tall. På skifte 2 är väg under byggnad. Blivande vägen från detta skifte är det enligt säljaren möjligt att köpa in sig i.

  Planen för skifte 3 visar 12,5 ha produktiv med ett virkesförråd på 2.492 m³sk., förslag på gallring om ca 500 m³sk. under planperioden. Bonitet 7,4 m³sk.per ha. Tillväxten beräknad till 95 m³sk.per år.

  Areal enligt skogsbruksplaner

  Totalt 37,1 ha mark och 2,8 ha vatten.

  Inteckningar

  Saknas.

  Taxering

  Taxeringsvärde saknas då lantmäteriförrättning pågår genom avstyckning till ny skogsfastighet.

  Visning

  Skogsfastigheten bedöms vara besiktningsbar för spekulanter på egen hand, med hjälp av kartor och skogsbrukplaner som ligger utlagda på fastigheten. Kontakta mäklaren om du har frågor.

  Väg

  På skifte 1 finns vägrätt fastställd vid hemmansklyvning 1916, som tillsammans med nygjort vägservitut, ger rätt till väg ut från skiftet.

  På skifte 2 har grannfastigheten påbörjat vägbygge som inte är färdigställt. Enligt säljare är det möjligt att köpa in sig i detta vägbygge.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl senast den 25 juni kl 23:00. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Boka visning

Fakta

Pris
4 000 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
Bollebygd Gesebol 1:13 Skogsdel
Areal
37.1 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!