Till försäljning

Gårdar och skogsfastigheter till salu

Klicka på knapparna nedan för att visa i lista eller karta, alternativt filtrera resultatet
 • Skog i Dannike - 16 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet i Dannike, 16 ha, i ett sammanhängande skifte. Fastigheten har 14,7 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 2.780 m³sk. Fastigheten har gräns vid Kamsjön.
  Pris:
  1 600 000 kr
  (Utgångspris)

  Skog i Torestorp - 10,5 ha

  Virkesrik fastighet i ett skifte med i huvudsak barrskog. Bra arrondering. Virkesförråd på 3.108 m³sk, med medeltal på 370 m³sk per hektar. Medelbonitet på 9 m³sk per hektar. Jakten är fri för köpare efter innevarande jaktårs utgång 1 juli 2020. Inga byggnader.
  Pris:
  1 650 000 kr
  (Utgångspris)

  Gård i Bogryd - 4 ha

  Gård i Bogryd, 4 ha, vackert belägen vid Bogrydssjön, i direkt anslutning till samhället. Byggnaderna har stort renoveringsbehov.
  Pris:
  550 000 kr
  (Utgångspris)

  Skog i Veddige - 28 ha

  Mycket produktiv och välskött skogsfastighet med hög bonitet. Bra tillgänglighet med skogsbilväg genom fastigheten. Jakträtt och gräns i tre sjöar. Total virkesvolym 6.400 m³sk varav 610 m³sk utgörs av gallringsskog, G1 och 5.800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.
  Pris:
  3 700 000 kr
  (Utgångspris)

  Skog i Olsfors - 8,5 ha

  Välkommen till Buagärde. Välskött skogsfastighet med hög värdetillväxt, vacker natur, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 8,3 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på ca 2.300 m³sk. Jakträtten övergår till köparen.
  Pris:
  1 500 000 kr
  (Utgångspris)

  Skog i Hemsjö - 38 ha

  Skogsfastighet strax norr om Ingared väl samlad i ett skifte. Trivsam skog som domineras av äldre barrskog i södra delen och gallringsskog med gran/tall/björk i mellersta och norra delen. Virkesförråd ca 7300 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.
  Pris:
  3 900 000 kr
  (Utgångspris)

  Gård i Holsljunga - 81 ha

  Skogsgård med 53,2 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 12.500 m³sk. Gårdscentrum är vackert beläget på en höjd med utsikt över marken. Byggnader av äldre standard men med möjlighet att renovera. Fastigheten är belägen i ett skifte vilket ger goda möjligheter för jakt och rekreation.
  Pris:
  7 000 000 kr
  (Utgångspris)
 • Skog i Hemsjö - 38 ha

  Skogsfastighet strax norr om Ingared väl samlad i ett skifte. Trivsam skog som domineras av äldre barrskog i södra delen och gallringsskog med gran/tall/björk i mellersta och norra delen. Virkesförråd ca 7300 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.

  Skog i Olsfors - 8,5 ha

  Välkommen till Buagärde. Välskött skogsfastighet med hög värdetillväxt, vacker natur, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 8,3 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på ca 2.300 m³sk. Jakträtten övergår till köparen.

  Skog i Veddige - 28 ha

  Mycket produktiv och välskött skogsfastighet med hög bonitet. Bra tillgänglighet med skogsbilväg genom fastigheten. Jakträtt och gräns i tre sjöar. Total virkesvolym 6.400 m³sk varav 610 m³sk utgörs av gallringsskog, G1 och 5.800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.

  Gård i Bogryd - 4 ha

  Gård i Bogryd, 4 ha, vackert belägen vid Bogrydssjön, i direkt anslutning till samhället. Byggnaderna har stort renoveringsbehov.

  Skog i Torestorp - 10,5 ha

  Virkesrik fastighet i ett skifte med i huvudsak barrskog. Bra arrondering. Virkesförråd på 3.108 m³sk, med medeltal på 370 m³sk per hektar. Medelbonitet på 9 m³sk per hektar. Jakten är fri för köpare efter innevarande jaktårs utgång 1 juli 2020. Inga byggnader.

  Skog i Dannike - 16 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet i Dannike, 16 ha, i ett sammanhängande skifte. Fastigheten har 14,7 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 2.780 m³sk. Fastigheten har gräns vid Kamsjön.