Varför Skogsbyrån

Varför Skogsbyrån

Kompetens & erfarenhet

Vi ger dig en unik kombination av kunskap och erfarenhet kring försäljning av gårdar och skogsfastigheter i Sjuhärad med omnejd! Tillsammans har vi över 100 års samlade erfarenheter av gårdsmäkleri och därtill specialkompetens inom jord och skog. Alla våra mäklare jobbar med rådgivning och deklaration för närmare 1000 gårds- och skogsägare i våra bygder varje år. Det medför värdefull kunskap som du alltid får del av hos oss. Du har alltid tillgång till hela byråns kompetens och nätverk för bästa resultat av din försäljning.

Nätverk & lokalkännedom

Vi har verkat i Sjuhärad sedan 1995 och har under åren byggt ett omfattande nätverk bland företag, organisationer och enskilda gårds- och skogsägare. Vi bor och verkar runt om i Sjuhäradsbygden med omnejd och har en svårslagen, samlad lokalkännedom om gårdarna, markerna och människorna som bor här!

Hög marknadsandel

Skogsbyrån har under många år varit störst inom försäljning av skogsfastigheter och större skogsgårdar i Sjuhärad. Dessutom är vi stor aktör inom försäljning av hästgårdar och mindre boendegårdar.

Prisstatistik

Sedan 2004 har vi unik statistik över priserna på skogsmark i vårt område som vi kan ta fram tack vare vår höga marknadsandel på skogsfastigheter/skogsgårdar. Statistiken och vår lokalkännedom är basen för våra värderingar och prissättning inför försäljningar. Vi har även god kännedom om priserna på hästgårdar och andra mindre gårdar då vi säljer ett stort antal varje år.

Vi ger lite mer

För att nästa steg i livet ska bli rätt ger vi lite mer! Lite mer tid, lite mer engagemang, kunskap och förståelse. Vi vill ge dig som anlitar oss ett personligt bemötande och är angelägna om att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!