Rådgivning

Rådgivning

Vi på Skogsbyrån Sjuhärad har lång erfarenhet inom mycket som rör ägande av gårdar och skogsfastigheter, både genom lång yrkeserfarenhet och som ägare av egna gårdar. Vi kan hjälpa dig inom flera områden med anknytning till ditt gårds- och skogsägande.

Bokslut, deklaration och ekonomisk rådgivning

När vi hjälper dig är målet en korrekt deklaration och bokslut där vi hanterar avdrag och beskattning optimalt. För många ägare av gårdar och skogsfastigheter är större inkomster koncentrerade på vissa år. Med bra planering av inkomster och deklaration kan du få en lägre skattenivå.

Vi har valt att fokusera på dig som har gården som enskild firma. Det är viktigt att hänga med i alla förändringar som görs i lagstiftningen för att kunna optimera avdrag och användning av räntefördelning, expansionsfond, periodiseringsfond, skogsavdrag, skogskonto m.m. för din gård.

Du kan ibland också behöva få råd inför större förändringar och beslut, t.ex. inför stora investeringar, planering av skogsekonomin eller inför generationsskiften. Vi kan då hjälpa dig med avtal, familjejuridik, skatterådgivning, lantmäterifrågor m.m.

Lantmäteriförrättning och fastighetsförädling

När du vill ombilda din fastighet genom tillköp eller försäljning av mark, fastighetsreglering, klyvning, sammanläggning m.m. kan vi hjälpa dig med allt som krävs för en smidig process. Regelverket är omfattande och här finns många begränsningar av vad du kan göra och inte göra. Vi hjälper dig med analyser, värderingar, avtal, skattekonsekvenser och myndighetskontakter. 

Har du tankar på att sälja hela eller delar av din fastighet? Vi har mångårig erfarenhet från ett stort antal lantmäteriförrättningar och kan hjälpa dig på bästa sätt att förädla din fastighet. Vi analyserar möjligheterna att optimera din fastighetsförsäljning så att du får ett bra ekonomiskt utfall samt eventuellt även behålla någon del som du gärna vill fortsätta äga.

Juridisk rådgivning

Ibland uppstår situationer när du behöver juridisk experthjälp. Det kan t.ex. vara upprättande av en bouppteckning, testamente, samboavtal m.m. kopplat till ditt gårds- och skogsägande.

EU-stöd

Vi kan hjälpa dig att upprätta en ansökan om EU-stöd för din jordbruksmark. Det finns här ett flertal olika stödformer att hålla reda på och ett omfattande regelverk kring dessa. Ansökan om EU-stöd skall normalt vara inskickad i mars/april.

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!