Integritetspolicy

Integritetspolicy Skogsbyrån Sjuhärad

Allmänt

Sedan 25 maj 2018 gäller ny lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter. Om du är kund eller har varit kund hos oss, spekulant på något av våra förmedlingsobjekt m.m. kan vi ha samlat in information om dig. Din integritet är viktig för oss och vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter när du anmäler ditt intresse för en fastighet, beställer prospekt eller när du kontaktar oss via vår hemsida, mail, telefon, brev, sociala medier eller vid fysiska möten. Nedan följer exempel på uppgifter vi samlar in:

Namn, e-mailadress, telefonnummer, organisationsnummer, faktureringsinformation m.m.

Information vid rådgivningsuppdrag: information om ditt fastighetsinnehav, deklarations- och bokslutsinformation m.m.

Marknadsföringsinformation: vi kan, efter ditt godkännande, komma att använda bilder, adress m.m. för förmedlade objekt i marknadsföringssyfte som referensobjekt.

Cookies: när du besöker vår hemsida sparas anonymiserad data om dig automatiskt. Dessa data kan sedan användas av oss för att analysera trafiken till vår hemsida m.m.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på våra IT-leverantörers servrar och i vårt arkiv. Dina uppgifter sparas så länge som det krävs för att uppnå syftet med lagringen, och/eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller rekommendationer.

Skydd av personuppgifter

Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

Överföring av personuppgifter

Vissa leverantörer, t.ex. tryckerier som administrerar utskick, behöver ibland dina personuppgifter. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Till exempel kan personuppgifter komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utöver tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige.

Kontroll och rättelser av personuppgifter

Du har rätt enligt lag till kontroll över dina egna personuppgifter, samt rätt att få information om hur vi behandlar dina uppgifter. Du kan även kontakta oss om du vill ändra, komplettera eller radera dina uppgifter. När dina uppgifter är skyddade genom avtal eller lagstiftning har vi inte rätt att ta bort dig ur våra register.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

När vi ändrar vår integritetspolicy, så kommer vi att underrätta våra kunder via utskick, på vår hemsida och i sociala medier.

Vill du fråga om något gällande vår hantering av personuppgifter och vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida, www.skogsbyran.com.

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!