Fastighetsvärdering

Fastighetsvärdering

Värdering av en fastighet kan göras av många anledningar. En korrekt värdering behövs vid t.ex. belåning av fastigheten, generationsskifte/släktköp och inför eventuellt köp eller försäljning av en fastighet.

Marknadspriset på skogs- och jordbruksfastigheter består idag förutom avkastningsvärdet även av icke-monetära, "mjuka" värden, t.ex. rekreation, jakt, närhet till vatten och känslan av att äga sin egen mark. Dessa värden är ofta mer svårbedömda än fastighetens avkastningsvärde.

Skogsbyråns mäklare har stor erfarenhet av att värdera gårdar och skogsfastigheter. Detta krävs då värdet ofta utgörs av en kombination av bostadshus, ekonomibyggnader, jordbruksmark och skog. Vi har också egen prisstatistik på försäljningar av skogsmark i vårt verksamhetsområde vilket är mycket värdefullt vid värderingar. Likaså har vi god kännedom om prisnivåerna på hästgårdar och mindre gårdar med boende då vi varje år förmedlar många gårdar i denna kategori.

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!