Generationsskifte

Generationsskifte

När dagen för att lämna över din fastighet till nästa generation kommer är vi på Skogsbyrån Sjuhärad måna om att hjälpa dig på bästa sätt.

Det viktigaste i ett generationsskifte är att alla berörda parter är införstådda med vad som sker, vad det innebär och känner sig nöjda när överlämnandet är gjort. Ett generationsskifte skall planeras i god tid och få ta den tid som krävs.

Viktiga frågor i generationsskiftet är om man ska genomföra överlåtelsen som ett köp eller en gåva, alternativt en kombination av dem. Det är också viktigt att de syskon som inte tar över gården får en rimlig ekonomisk kompensation liksom att föräldrarna får en fortsatt tryggad ekonomi när skiftet är klart. Flera andra frågor kräver också god framförhållning och planering, t.ex. framtida boende, investeringar i byggnader, vägar m.m. och eventuell skogsavverkning.

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!